Homepage / Alfabeler / Mısır Alfabesi
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

Mısır Alfabesi

Eski Mısır medeniyeti, bıraktıkları eserler, kalıntılar, efsaneler ve hikâyeler nedeniyle dünyada en çok ilgi toplamayı başaran uygarlık olmuştur. Tabi bu eserleri ya da kalıntıları aydınlatmakta kullanılan Eski Mısır yazısı yani Mısır hiyeroglifleri de uzun süre boyunca çok sayıda bilim adamının, akademisyenin ya da maceraperestin dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Mısırlılar tarafından yazılmış olan ilk yazı örneklerinin tarihi 5 bin yıl öncesine kadar gitmektedir. Dolayısıyla günümüzde kullanılan pek çok modern alfabenin temeli olan Fenike alfabesinden birkaç bin yıl önce kullanılmaya başlamıştır ve Fenike alfabesine ilham veren, esin kaynağı olan alfabelerden birisi olarak kabul edilmektedir. Çok zor olan bu alfabedeki semboller, bazen bir heceyi bazen bir kelimeyi bazı durumlarda ise bütün bir cümleyi ifade eden sembollerden meydana gelmişti. Dolayısıyla Mısır hiyerogliflerinde çok sayıda (700 kadar) sembol kullanılıyordu. Bu nedenle okuma yazma oranı çok düşüktü. Hatta bu yazıyı okuyabilmek ve yazabilmek için uzun yıllar süren bir eğitim alınması gerekiyordu. Bu nedenle sadece yazı yazmak üzerine uzmanlaşan ve yazıcı olarak nitelendirilen insanlar, ayrı bir meslek grubunu oluşturan ya da sanatçı olarak görülen bir topluluk haline gelmişlerdi. Kutsal yazı anlamına gelen hiyeroglif kelimesi, çoğu zaman vergi bile ödemeyen bu topluluk tarafından icra edilen bir sanat konumunda bulunuyordu. Yazılar ise soldan sağa, sağdan sola ya da yukarıdan aşağıya doğru yazılabiliyordu. Yazının nasıl yazıldığını ve nasıl okunacağını anlamak için sembollerde kullanılan hayvanların ya da insanların yüzlerinin yönüne bakmak gerekiyordu. Örneğin yazıdaki hayvanların ya da insanların yüzleri sola dönük olarak yapılmışsa, metni soldan sağa doğru okumak gerekiyordu. Tabi bu figürlerin yüzleri sağa dönük olduğunda, metin sağdan sola doğru yazılmış oluyordu ve öyle okumak gerekiyordu.

Mısır alfabesi ya da Mısır hiyeroglifleri kullanılarak yazılan yazılar, 3 farklı yazım tarzı kullanılarak yazılmıştı. Bunlar:

  1. M.S. 300 tarihine kadar kullanılan hieratik, kâtipler ve rahipler tarafından kullanılan bir yazım tarzıydı. Bu kişilerin resmi kayıtları tuttuğu yazım tarzı, Mısır alfabesinin el yazısı ile yazılma biçimi olarak anlatılabilir.
  2. Günlük yazışmalarda kullanılan demotik tarzı, halk tarafından kullanılan yazım tarzıydı. Zaten demotik kelimesinin kökeni olan ‘demos’ kelimesi de Yunanca ‘halk’ anlamına gelen bir kelimedir. Bu yazım tarzında kullanılan semboller daha basit çizimler olarak görünmektedir.
  3. Kıpti Kilisesinin halen kullanmakta olduğu tarz, Yunan alfabesine yapılan 6 harflik ekleme sonucunda ortaya çıkmıştır. Kıpti kelimesi de Hristiyan Mısırlılara verilen isimdir.

Mısır hiyeroglifleri ya da Mısır Alfabesi binlerce yıl kullanıldıktan sonra Hristiyanlığın yayıldığı 2-3. Yüzyıllarda unutulmaya ve kullanılmamaya başladı. Bu alfabenin kullanıldığı en son yazıt M.S.394 yılına aittir. Uzun yıllar kullanılmayan ve okunamayan Mısır hiyeroglifleri, 1799 yılında ve M.Ö. 196 tarihinden kalan bir kitabenin bulunması ve çözülmesi ile tekrar okunmaya başladı. Bu kitabenin özelliği, hiyerogliflerin yanı sıra Yunanca yazılmış olan metni de bulundurmasıydı. Bu sayede yani Yunanca metinden yararlanarak Mısır hiyeroglifleri ile yazılmış olan metin çözüme kavuşturuldu. Böylece Mısır alfabesi ile yazılmış olan tüm metinleri, eserleri, kitabeleri ya da anıtları okuyabilme şansına kavuşulmuş olundu. Dünya tarihinin en çok ilgi çeken uygarlığı hakkında ayrıntılı bilgiler edinilmesi ve karanlık noktaların açıklığa kavuşturulması da bu sayede olanaklı hale geldi. Kısacası Rosetta taşı olarak bilinen ve bu alfabenin çözüme kavuşturulmasını sağlayan kitabe, Antik Mısır uygarlığı hakkındaki pek çok bilinmeyenin kapısının açılmasını sağlayan anahtar görevini yapmıştır.

Matematik ve mimari gibi alanlar, Mısır hiyerogliflerinin çözümü ile bu medeniyetin çağın ilerisinde bulunduğunun kanıtlandığı dallar olmuştur.

Matematik ve mimari gibi alanlar, Mısır hiyerogliflerinin çözümü ile bu medeniyetin çağın ilerisinde bulunduğunun kanıtlandığı dallar olmuştur.

Mısır hiyerogliflerinin çözülmesi, bu medeniyetin astronomi, mimari, müzik, tıp, matematik ve teknoloji gibi alanlarda çağdaşları olan uygarlıklardan çok daha ileri bir konumda bulunduğunun öğrenilmesini, kanıtlanmasını sağladı. Dolayısıyla insanlık tarihin ışık tutmayı başaran en önemli alfabelerden birsinin belki de ilk sırada bulunan alfabenin Mısır alfabesi ya da Mısır hiyeroglifleri olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

2 Comments

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*