Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Nogay dili, Moğolların oluşturduğu Kıpçak halkı içerisinde kullanılan bir iletişim aracıdır. Halkın birbirleri ile konuşmaları ve kendilerini en iyi şekilde ifade etmeleri adına tercih edilir. Nogayca kelimeler, Türkçe ile çok fazla benzerlik gösterdiğinden dolayı öğrenme aşamasında bir problem yaşanmaz. Türkçe de olduğu gibi Nogayca’da da bazı kelimelerin birden fazla anlamı olabildiğinden dolayı okunuşuna dikkat etmek önemlidir.

Kiril Alfabesiyle Öğrenmek Daha Kolay

Nogaycayı, Kiril alfabesi ile öğrenmek daha kolaydır. Farklı topluluklar ve kültürler tanımak isteyenlerin dillerini öğrenmeleri, dikkat edilecek en temel unsurlar arasında gösterilir. Bu noktada ise Nogay Türkçesi sözlüğü edinmek faydalı olacaktır. Merak edilen tüm kelimeler ve cümle öbekleri hakkında fikir edinmek daha da kolay hale gelir.

  • Nogay dili, Kıpçak dilinin alt kollarından bir tanesidir.
  • Ünlü, ünsüz harfler ile birlikte cümle yapıları da Türkçe’yle çok fazla benzerlik gösterir.
  • Dilin tüm detaylarını öğrenmek isteyenlerin okunuş ya da telaffuzları hakkında da bilgi sahibi olmaları faydalarınadır.

Türkçenin Bir Kolu Olarak Bilinir

Türkçe’nin bir kolu olarak bilinen Nogay dili, uzun yıllardır varlığını sürdürmektedir. Her ne kadar Nogay Türkleri hızlı bir şekilde azalmış olsa da dilin korunması adına çalışmalar yapılır. Nogay alfabesi içerisinde kelimeler birbirleri ile benzerlik gösterdiğinden dolayı öğrenme aşamasında zorluklar yaşanır. Kazakça ile son derece yakın olan Nogay dili, eski Türklerin yazıt ve kitabelerinde de kullanılmıştır. Farklı dilleri öğrenirken, kullanan topluluklarım yaşam biçimleri hakkında da fikir edinmek gerekir.

Ünlü Ve Ünsüz Kelimelerin Okunuşu

Nogayca Türkçe çeviri yapmayı bilenler, farklı toplumların yaşam biçimleri ya da kültürlerini kolay bir şekilde karşılaştırma fırsatı elde ederler. Belirtilen dil yapısı içerisinde de ünlü ve ünsüz kelimelerin okunuşları farklılık gösterir. Herhangi bir sözcüğü en iyi şekilde telaffuz edebilmek adına ünlü ya da ünsüz olmasına dikkat etmekte yarar vardır. Her ne kadar basit gibi görünse de Nogay dilini öğrenmek ve kelime yapısı hakkında bilgi sahibi olmak zaman alır. Ancak dünya kültürünü ve yaşam biçimlerini tanıyabilmek açısından avantajlıdır.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*