Homepage / Alfabeler / Ogham Alfabesi
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

Ogham Alfabesi

Keltler, tarihöncesi ve ilkçağ dönemlerinde Avrupa’nın değişik yerlerinde yaşayan bazı kavimlere verilen isimdir. Demirçağı adı verilen dönemde ise Britanya adaları ve İrlanda’da yaşayan halk Keltler’den oluşuyordu. M.S.1.yüzyıla kadar kesintisiz bir Kelt uygarlığı söz konusu oldu. Bu tarihte Roma İmparatorluğu tarafından kısmen yıkılan uygarlık, net biçimde olmasa da Ortaçağ’a kadar varlığını korudu. Bugün bile onlardan kalan bazı gelenekler, İrlanda ve Breton yörelerinde yaşayan gelenekler olarak varlığını sürdürmektedir.

Keltler hem savaşçı ve avcı hem de çiftçi olarak başarılı insanlardı. Tekerlekli pulluğu ve fıçıyı icat etmelerinin yanı sıra, başka uygarlıklardan aldıkları kazancılığı ve çömlekçiliği de geliştirdiler. Britanya adalarına yollar yaptılar. Bu yollar daha sonraki dönemlerde Romalılar tarafından taş döşenerek kullanılacaktı. Genellikle birbirlerine rakip durumda bulunan klanlar ya da kabileler şeklinde yaşarlardı. Yöneticileri olan druidler yani Keltrahipleri de hem kâhin hem de yargıç olarak görev yaparlardı.

Ogham Alfabesi, daha çok Kelt rahipleri olan Druidler tarafından kullanılıyordu.

Ogham Alfabesi, daha çok Kelt rahipleri olan Druidler tarafından kullanılıyordu.

Kendilerine özgü yaşam tarzı ve kültürü olan bu uygarlık, yazı sistemi oluşturmak konusunda da oldukça başarılıydı. Kelt halkının ve genellikle druidlerin kullandığı yazı sistemi, Ogham alfabesi ya da Kelt alfabesi adıyla bilinmektedir. Bu alfabe ile yazılmış olan pek çok eser, kalıntı, yazıt bulunmasına rağmen, hala tam anlamıyla çözülmüş bir alfabe değildir. Çözülmüş olan metinlerdeki kelimeler tam olarak anlamlandırılamadığı için, bu alfabe kullanılarak yazılan yazıların çoğunluğu anlaşılamamıştır. Bu metinlerin ezoterik anlamlar taşıyan ve paganizm ile ilgili olan anlamları olduğu, bu konu hakkında metinler olduğu düşünülmektedir. Tabi kayıtların önemli bir kısmının Kelt rahip sınıf olan druidler tarafından tutulduğunu da unutmamak gerekir. Bu yazı sistemi aşağıdan yukarı doğru yazılarak kullanılmaktaydı. Ogham alfabesinde bulunan harflerin adının ise bitkilerden geldiği düşünülmektedir. Druidler tarafından kullanılan bir diğer alfabe ise Bobileth alfabesidir. Bu sistem, büyük odalara gerilen ipler kullanılarak, Ogham alfabesindeki harfleri temsil eden yaprakların ipler üzerine yazılması ile kullanılan bir sistemdi.

Druidler, bilgilerini ve sonraki nesle aktarmaları gereken diğer gelenekleri, sözlü olarak aktarmayı tercih etmişlerdir. Yine de Ogham alfabesi kullanılarak tutulan kayıtlarda, Kelt mitolojisi ve diğer bazı konular hakkında bilgilere rastlanmaktadır. Çok renkli Kelt astrolojisi ve bazı şiirler, (sembolizm kullanılarak) gelecek nesillere gelenekleri ve öyküleri aktarmanın iyi bir yolu olarak görünmektedir. Ama Pagan metinlerinin bir kısmının Hristiyanlarca yok edilmesi, geriye kalan az sayıdaki metne de yeterli ilgi gösterilmemesi, Kelt uygarlığı hakkında yeterli bilgi edinilememesine yol açmıştır. Ama özellikle The White Goddess New Age yazarları arasında tutulan ve işlenen Kelt sembolizmi, mitolojisi ve astrolojisinin ürünleri olan görüşler, hikâyeler, mitoloji günümüzde de çok önemli kabul edilmektedir. Batı dünyasında edebiyat eserlerinde ve filmlerde işlenen pek çok hikâye, bu uygarlığın bırakmış olduğu mirastır. Bilinen Kelt mitolojisinin ve astrolojisinin bazı yazarlar tarafından sonradan yaratıldığı iddiaları da bulunmaktadır. Ama bu iddialar, söz konusu olan mitolojinin ve astrolojinin hala çok etkin olduğu gerçeğini değiştirmez.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*