Mısır Alfabesi

Mısır Alfabesi

Antik Mısırlıların kullandığı alfabe

Devamını Oku
Viking Alfabesi

Viking Alfabesi

Vikinglerin kullandığı alfabe

Devamını Oku
Moğol Alfabesi

Moğol Alfabesi

Moğolların kullandığı alfabe

Devamını Oku
Homepage
Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi Hiyeroglif Alfabesi Günümüzdeki Latin Alfabesi Nasıl Oluşmuştur? Kör Alfabesi Japonca Çince Alfabe İtalyan Alfabesi Irak Alfabesi Hangi Padişah Latin Alfabesi İstedi? Görme Engelliler Alfabesi İsveç Alfabesi Göktürk Alfabesi Ne Zaman Kullanıldı? Fonetik Alfabe Tablosu Eski Latin Alfabesi Dünyanın En Uzun Alfabesi Değişik Alfabe Yazıları Ceylin Alfabesi Bizans Alfabesi Göktürk Alfabesi Hangi Yüzyıllar Arasında Kullanılmıştır? Frig Alfabesi Enokyan Alfabesi Dünyadaki Alfabe Çeşitleri Denizcilik Alfabesi Çek Alfabesi Arapça Alfabe Peltek Harfler

    Göktürk alfabesi, Göktürkler tarafından kullanılmış olan bir alfabedir. Köktürk alfabesi olarak da adlandırılır. Alfabenin en son şekliyle kullanıldığı yazıtlar Orhun yazıtları olduğu için, Orhun alfabesi adı ile de anılır. Alfabeyi kullanan topluluklar ise Göktürkler, Hunlar, Kırgızlar ve Uygurlar olarak görülmektedir. Avrupa’ya göç eden bazı Türk boyları tarafından da kullanıldığı bilinmektedir. Hatta 16. Yüzyıl […]

Devamını Oku

Diller ve kullandıkları alfabeler, ülkelerin dünya üzerinde diğer ülkelerden gördükleri saygıda önemli yeri olan etkenler. Çünkü siyasal otorite kadar, kullanılan ortak dilin sahibi olmak da önemli kabul edilen faktörlerden bir tanesi. Tabi İngilizce dilinin dünya üzerinde en yaygın olarak konuşulan dil olmasında, İngiltere’nin, Büyük Britanya’nın uzun yıllar boyunca sürdürdüğü sömürgecilik, bu nedenle kurduğu güçlü ordu […]

Devamını Oku

Tarih boyunca Türk toplulukları tarafından kullanılan farklı alfabeler vardır. Farklı Türk uygarlıklarının ve devletlerinin kullandığı 10’a yakın alfabe bulunsa da, geniş topluluklar tarafından kullanılan 5 alfabeden söz etmek mümkündür. Bu alfabeler şu şekilde sıralanabilir: 1.Göktürk Alfabesi: Orhun yazıtları ya da Göktürk yazıtları olarak bilinen kitabelerde kullanılan alfabedir. Dolayısıyla Orhun Alfabesi olarak da adlandırılır. 38 harften […]

Devamını Oku

Alfabe kelimesinin kökeni Yunan Alfabesindeki ilk iki harf olan ‘Alfa’ ve ‘Beta’ kelimelerinin yan yana getirilerek okunmasına dayanır. Ama ortaya çıkan ilk alfabenin ve kullanılan yazı dilinin Yunan Alfabesi ve Yunanca olduğunu söylemek mümkün değildir. Tarihin başlangıcının yazının icadı olduğu söylenir. Bu anlamda anlamlı ilk yazılar, Sümer uygarlığı tarafından icat edilen ve kullanılan çivi yazıları […]

Devamını Oku

Runik yazı, genellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde ve bazı Orta Asya toplumlarında kullanıldığı görülen yazı sistemine verilen isimdir. Runik yazının hangi toplum tarafından icat edildiği ve ilk olarak ne zaman kullanılmaya başladığı, kesin olarak bilinmemektedir. Ama Runik yazı ile yazılmış olan ve günümüze kadar ulaşan kitabe sayısı 5000 tanenin üzerindedir. Bunların büyük bir çoğunluğu ise İsveç, […]

Devamını Oku

  Latince, Hint-Avrupa dil ailesine ait olan bir dildir. En büyük dil ailesi olarak dünyada bu dili konuşanların sayısı 2,5 milyar  kişiyi bulur. Buna bağlı olarak Latin Alfabesi de çok yaygın bir alfabedir. Latin alfabesinde temel olarak ‘A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, […]

Devamını Oku

Ses, Canlıların vücudunda bulunan akciğerlerden gelen havanın, ses yolunda oluşturmakta olduğu titreşime verilen isimdir. Sesler, tüm dillerde kendilerine ait işlevleri olan en küçük birim olarak da tanımlanabilir. Harf ise, seslerin yazı haline getirilmesi esnasında onları ifade eden işaretlere verilen isimdir. Dildeki bütün sesleri gösteren harflerin bir araya gelerek oluşturdukları harf dizisi ise alfabe adını almaktadır. […]

Devamını Oku