Mısır Alfabesi

Mısır Alfabesi

Antik Mısırlıların kullandığı alfabe

Devamını Oku
Viking Alfabesi

Viking Alfabesi

Vikinglerin kullandığı alfabe

Devamını Oku
Moğol Alfabesi

Moğol Alfabesi

Moğolların kullandığı alfabe

Devamını Oku
Homepage
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Portekizce, dünyada en çok konuşulan altıncı dil durumunda bulunmaktadır. Portekiz’in dışında, Güney Amerika’da yaşayan yaklaşık 190 milyon kişi tarafından konuşulan bir dildir. Bunun nedeni ise 15 ve 16.yüzyıllarda hız kazanan sömürgecilik anlayışı ve Portekiz’in o dönemlerdeki konumudur. Portekizce, Hint- Avrupa dil ailesinin İtalo-Keltik grubunda bulunan bir dildir. Bu alt gruba bağlı olan Roman dilleri koluna […]

Devamını Oku

Çince, dünyada en çok kişinin ana dili olan ve bu özelliği nedeniyle Birleşmiş Milletlerin resmi dilleri arasında bulunan bir dildir. Ama aslında tek bir dil değildir. Hepsi Çince altında toplanmış olan ve binlerle ifade edilen çok sayıdaki ufak dilin genel adıdır. Bu nedenle Çince, bazı kişiler tarafından bir dil olarak değil de dil ailesi olarak […]

Devamını Oku

Japonca, Ural-Altay dil ailesine mensup olan bir dil olması nedeniyle, Türkçe’ye oldukça yakın ve Türkler tarafından öğrenilmesi (Avrupa dillerine göre) nispeten daha kolay olan bir dil olarak gösterilebilir. Fakat yine de diğer dillerle akraba olduğuna dair geçerli bir kanıt bulunamadığını söylemek gerekir. Japonya’nın resmi dilidir ve yaklaşık 130 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Japonca’daki sözcük dağarcığı […]

Devamını Oku

Rusça, Hint-Avrupa dil ailesinin Slav dilleri grubunda yer alan ve bu grubun Doğu Slav dilleri kolunda bulunan bir dildir. Dünya üzerinde en çok konuşulmakta olan 7. Dildir ve Birleşmiş Milletler’in resmi dillerinden bir tanesidir. Çok sayıdaki Slav dili için geçerli olduğu gibi, Kiril alfabesini kullanarak yazılmaktadır. Rusça’yı yazmakta kullanılan Kiril Alfabesi ise, orijinal alfabenin Rusça’ya […]

Devamını Oku

İbranice yani günümüzde Yahudiler tarafından kullanılmakta olan dil, 3300 yıl önce Hz.Musa’nın yaşadığı düşünülen zamanda Tevrat’ın yazıldığı, yazıda Kutsal Kitap İbranicesi olarak anılan bil dilin kullanıldığı ve ‘Kutsal dil’ olarak da anılan bir dildir. Dolayısıyla hem İbrani dili hem de İbrani Alfabesi dini ve mistik ögeler çağrıştıran bir dil ve alfabe olarak algılanır. İbrani Alfabesi, […]

Devamını Oku

Antik Yunanca olarak bilinen dil, Hint-Avrupa dil ailesinde olan birçok dilin yazılı hale getirilmesini sağlayan alfabelerin kaynağı olan Yunan alfabesinin kullanılmış olduğu bir dildir. Antik Yunanca, yaklaşık olarak M.Ö.9.yüzyıl ile M.S.6. yüzyıl arasında kullanılmış olan bir dildir. Bu dil ölü bir dil olmasına rağmen, günümüzdeki Yunancanın atası olarak kabul edilmektedir. Ayrıca Ortaçağ döneminin en etkili […]

Devamını Oku

Slav dilleri, Avrupa’da yaşamakta olan en kalabalık etnik topluluk olan Slav topluluğuna ait olan milletler tarafından konuşulmakta olan dillere verilen isimdir. Daha çok Avrupa’nın doğu bölgesinde ve güneydoğu bölgesinde yaşamaktadırlar. Ama Avrupa’nın kuzeyinde yaşayan Slavlar da vardır. Slav dilleri, temel olarak birbirine çok yakın ve genellikle farklı Slav diller konuşanların bir ölçüde birbirlerini anlayabilecekleri şekilde […]

Devamını Oku

Makedon alfabesinden bahsedebilmek için, kısa şekilde olsa da Makedoncadan yani Makedon dilinden söz etmek gerekir. Makedon dili, Rusça, Sırpça, Slovence, Bulgarca gibi Slav grubu dillerinden bir tanesidir. Fazla tanınmamasının sebebi ve çoğu zaman Slav dilleri arasında akla gelmemesinin sebebi, gelişim sürecinin biraz sancılı olması, 19.yüzyıla kadar çok etkin bir şekilde varlığını gösterememesi ve ancak 2.Dünya […]

Devamını Oku

Ermenice olarak bilinen dil, Hint Avrupa dil ailesine ait olan bir dildir. Ermenistan, İran ve Türkiye’de yaşayan Ermenilerin yanı sıra, Diaspora olarak adlandırılan ve sayılan ülkelerin dışında kalan, çeşitli ülkelerde yaşayan Ermenilerin basılı yayın organlarında, kiliselerinde, kendi okullarında kullandıkları bir dildir. Sayılan ülkeler dışında ve Diaspora kavramı içinde kalan ülkeler arasında Rusya, Fransa ve Amerika […]

Devamını Oku

Gürcü Alfabesinin ortaya çıkmasını, gelişmesini sağlayan kişi, Gürcü tarih yazıcıları tarafından Kral I. Parnavaz olarak gösterilmiştir. Alfabenin geliştirildiği tarih ise M.S. 3-4. Yüzyıllar civarı olarak kabul edilir. Bu dönemlere kadar Gürcü toprakları bir kültür bölgesi olarak varlığını sürdürüyordu ama bölgede yaşayan topluluklar kendi dillerini konuşuyor ve farklı alfabeler kullanıyorlardı. Gürcü Alfabesi ile yazılmış olan en […]

Devamını Oku