Homepage / Alfabeler / Alfabelerin Özellikleri / Pakistan Alfabesi
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Urduca olarak da bilinen Pakistan alfabesi, bölgede yaşayan toplulukların birbirleri ile iletişim kurmaları açısından önemlidir. Urdu dili öğren fırsatı sayesinde Pakistan ve çevresindeki ülkelerde yaşayan halkın kültürü hakkında bilgi sahibi olmak mümkün hale gelir. Pakistan’ın resmi dili olması nedeniyle Urduca, resmi yazışmalar ve diplomatik görüşmelerde de çok fazla tercih edilir. Arap kökenli olan Urdu dili, zaman içerisinde değişim gösterse bile günümüzde hala geçerliliğini korur.

Urduca Olarak Da Bilinir

Urduca ve Hintçe arasındaki fark yok denecek kadar azdır. Her iki dilde de kelimeler ve cümle yapıları birbiriyle benzerlik gösterir. Ancak küçük farklılıklar oluştuğu için zamanla değişik toplumlar tarafından kullanılmaya başlamıştır. Pakistan alfabesi diğer bir adı ile Urduca olarak bilinir ve günlük yaşamda yerel halk tarafından çok fazla tercih edilir.

  • 38 farklı harften oluşan alfabe içerisinde nokta, virgül ya da şapka gibi işaretler çok fazla tercih edilmiştir.
  • Arapça da olduğu gibi Urduca da sağlan sola doğru yazılır.
  • Resmi dil olarak Pakistan alfabesi ya da Urduca kullananların sayısı 60 milyonun üzerindedir.

Doğu Kültüründe Son Derece Etkili

Doğu kültüründe etkili olan Urduca, farklı toplulukların birbirlerini tanımaları açısından da avantajlıdır. Urduca çeviri ya da yazılı metinler dikkate alındığında yaşam şekilleri, kültürleri ve ortak değerleri hakkında bilgi edinmek son derece kolaydır. Urduca içerisinde harfler yana ve aşağı doğru uzadığı için öğrenmek zor hale gelir. Bu nedenle öncelikle okunuşları ve telaffuzları hakkında fikir edinmek önemlidir.

Orijinal Bir Dil Yapısı Yok

Urduca ya da Pakistan alfabesinin orijinal bir dil yapısı yoktur. Zaman içerisinde arap, hint, Türkçe ve Sanskiritçe gibi birbirinden farklı dillerden etkilenen bir alfabe ortaya çıkmıştır. Urduca cümleler incelendiğinde ve detaylı bir şekilde araştırıldığında Türkçe ile yakından bağlantılı olduğunu söylemek doğru olacaktır. Orijinal bir dil yapısı olmadığından dolayı öğrenmeye başlamadan önce, etkileşim halinde olduğu kültürleri araştırmak gerekir. Bu sayede hem hızlıca öğrenme hem de tarihi hakkında bilgi sahibi olma fırsatı ortaya çıkar.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*