Homepage / Alfabeler / Pehlevi alfabesi
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

Pehlevi alfabesi

Pehlevi Alfabesi, tarihte şimdiki İran sınırları içinde bulunan bölgede kullanılan bir alfabedir. Bu alfabenin kullanımı yaklaşık olarak M.Ö. 2 yüzyıl civarında başlamıştır. Pehlevi alfabesinin kullanımına son verilmesi ise İslamiyetin kabul edilmesi ile birlikte olmuştur. Yani 7. Yüzyıl civarına kadar kullanılan bir alfabedir. Bu alfabenin kullanıldığı, Pehlevi alfabesi ile yazılı hale getirilen diller ise Eski Farsça’nın değişmesi ile konuşulmaya başlanan Orta Farsça ve Pehlevi dilleri olarak gösterilebilir. Bu diller İran’da Sasaniler döneminde konuşulan dillerdir. Orta Farsça Hint-Avrupa dil ailesinde yer almaktadır. Alt grup olarak ise Hint-İran dilleri kolunda ve bunun içinde de İran dilleri grubunda yer almaktadır.

Farsça genel olarak tarih boyunca prestijli bir kültür dili konumunda bulunmuştur. Şu anda konuşulan Farsça Eski Farsça ya da Antik Pers dili olarak bilinen dilden türemiş olan, uzun bir dönemde meydana gelen değişikliklerle ortaya çıkmış olan bir dildir. UNESCO tarafından 2006 senesinde ‘Uluslararası Ana Dil’ olması önerilen bir dildir. Şu anda İran, Afganistan ve Tacikistan ülkelerinde ana dil durumunda bulunmaktadır. Bu ülkelerde yaşayan 100 milyon kişinin ana dili olduğu tahmin edilen Farsça’yı Pakistan ve Hindistan gibi ülkelerde konuşan kişi sayısının da yaklaşık olarak aynı miktarda olduğu tahmin edilmektedir. İslam tarihinde de önemli bir dildir. Arapça’dan sonra İslam dünyasının ikinci kültür dili olarak kullanılmıştır. İslam medeniyetinde üretilen eserlerin, özellikle tasavvufi eserlerin önemli bir bölümü Farsça yazılmıştır.

Orta Farsça ise Pehlevi dili olarak da adlandırılan ve M.S. 3. Yüzyıldan sonra ve Sasaniler döneminde kullanılan bir dil olmuştur. Bu dil ilk kayıtları M.Ö. 1000 yılına kadar uzanan Eski Farsça’dan türemiştir. Pehlevi Alfabesi ile yazılan dil bu olmuştur. Pehlevi alfabesi ve Orta Farsça kullanılarak yazılan eserler arasında Mainu Khared, Arda Virafname, Bundahish, Pandnameh Adorbad Mehresfand gibi birçok eser, özellikle Zerdüşt dini ile ilgili çok sayıda eser bulunmaktadır. Bu dinin kutsal kitabı olan Avesta da Pehlevice yazılmıştır.

Avesta alfabesi, Pehlevi alfabesinden esinlenen bir alfabedir.

Avesta alfabesi, Pehlevi alfabesinden esinlenen bir alfabedir.

Pehlevi alfabesi, Arami alfabesinden türemiş olan yazı sistemlerinden birisi olarak bilinir. Asıl örnekleri M.S. 2.yüzyıla dayansa da M.Ö. 3.yüzyıl sıralarında kullanılmaya başladığı da iddialar arasında bulunmaktadır. Resim yazıları dışında kalan yani harf, ses veya hece alfabesi şeklinde kullanılan, günümüzde anlaşıldığı anlamda alfabe kelimesinin anlamını karşılayan ilk alfabelerden birisidir. Bilinen ve yerel olarak kullanılan 3 farklı şekli vardır. Kuzeybatıda kullanılan biçimi Arsaklı yazısı olarak bilinmektedir. Sasani yazısı olarak adlandırılan şekli ise aynı zamanda güneybatı biçimi olarak bilinir. Üçüncü şekli ise Doğu biçimi olarak isimlendirilen türüdür. Sasani kralları sanatçıları ve bilim adamlarını himaye eden hükümdarlar olarak bilinirdi. Pehlevi diline çevrilen Aristo’nun eserleri ve Platon’un eserleri de bu nedenle Pehlevi alfabesi ile yazılı hale getirilmiş olan eserler arasında bulunmaktadır. Dolayısıyla bu alfabe ile tutulan kayıtlar ya da eserler arasında Sasani İmparatorluğu dönemindeki yıllıklar, Zerdüşt dini ile ilgili eserler, Kürtçe ’Sorani dinkerd’ isimli eser, Antik Yunan bilginlerinin çeşitli eserleri bulunmaktadır. 24 harften oluşan Pehlevi alfabesi, çağının önemli bilginleri, sanatçıları ve çok önemli bir devlet olan Sasani Devleti tarafından kullanılan bir alfabedir. İnsanlık tarihi açısından bakıldığında eskiden kullanılmış olan en önemli alfabelerden birisi olduğu söylenebilir.

 

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*