Homepage / Alfabeler / Roman Alfabesi
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

Roman Alfabesi

Ender olarak rastlansa da, bazı yerlerde Roman Alfabesi ya da Romen Alfabesi ifadeleri ile karşılaşmak mümkün olabilir. Aslında bu ifade belli bir milliyeti ya da ırkı belirtmek amacıyla kullanılmamaktadır. Roman kelimesinin bir anlamı, ‘Roma İmparatorluğuna ait olan, Roma İmparatorluğu’na dair olan’ şeklinde verilebilir. Dolayısıyla Roman Alfabesi ifadesi ile kastedilen, Roma imparatorluğunda kullanılan alfabe yani Latin Alfabesidir. Latin alfabesi başlığı altında yapılacak aramalar ile bu alfabe hakkında bilgi edinilebilir.

Roma İmparatorluğuna ait olan ifadesi ile Roma imparatorluğunda kullanılan birlikte ele alınırsa, Roman alfabesi kelimeleri ile anlatılmak istenen diğer sistemin ise Roma rakamları olarak bilinen rakamlar ya da sayı sistemi olduğunun görülebileceği urumlar da vardır. Roma uygarlığı, birçok alanda olduğu gibi bu alanda da insanlığa öncülük etmeyi başarmış olan medeniyetlerden birisidir. Sistemin dikkat çekici yönü, sayıları ifade etmek, rakamları yazmak için kullanılan terimlerin aynı zamanda Latin alfabesinde yer alan bazı harfler olmasıdır.

Buna göre I=1

V=5

X=10

L=50

C=100

D=500

M=1000 rakamlarını ifade edecek şekilde kullanılmaktadır.

Bu harfler kullanılarak her rakamın yazılmayacağını düşünmek ise hatadır. Çünkü Roma rakamlarında geçerli olan kurallar sayesinde, çok büyük rakamlara kadar her rakamı yazmak mümkün olacaktır. Roma rakamlarının ilk özelliği, rakamların en fazla 3 kez yan yana yazılmasına izin vermesinden gelir. Kendinden büyük bir rakamın sağına yazılan yeni bir rakam, onunla toplanır. Örneğin MDC ifadesi (1000+500+100= 1600) anlamına gelir yani bin altı yüz rakamını yazmak için bu harflerin yan yana koyulması gerekir.

Roma rakamları günlük hayatta saatlerde ve belli bazı yerlerde karşınıza çıkabilir.

Roma rakamları günlük hayatta saatlerde ve belli bazı yerlerde karşınıza çıkabilir.

Harfin soluna rakam geldiğinde ise onun sayı değerinden çıkartılır. Yani XL rakamı, (50-10=40) rakamını ifade etmek için kullanılmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken hiçbir rakamın sağına kendinden daha büyük bir rakamın gelemeyeceğidir. Bu durumda söz konusu olan rakamların toplanması değil, büyük rakamdan küçük rakam çıkartılarak elde edilen sonucun gerçek sonuç olduğunun bilinmesi gerekir. Örneğin XLIV rakamında, (10+50+1+5=66) sonucuna ulaşmak doğru olmayacaktır. Ama rakamların soluna sadece bir harf gelebileceğini, Örnekteki gibi bileşik bir rakam söz konusu olduğunda buna dikkat etmek gerekeceğini unutmamak gerekir. Burada yapılması gereken sağında kendinden büyük bir sayı değerini gösteren harf olan harflerin, büyük sayıdan çıkartılmaları ve sonucun toplanmasıdır. Yani X’in sağında L olduğu için (50-10) şeklinde hesap yapmak ve I’nın sağında V olduğu için (5-1) şeklinde hesaplamak doğru olacaktır. Yani bu rakam {(50-10)+(5-1)} şeklinde hesaplanmalı ve sonuç XLIV=44 şeklinde gösterilmelidir.

Daha büyük rakamları yazmak içinse rakamları gösteren harflerin üzerine düz çizgi getirilmektedir. Bir çizgi rakamın 1000 katını, iki çizgi rakamın 1 milyon katını ifade eder. Böylece çok daha büyük rakamları yazma imkânına kavuşulmuş olur. Bu rakamlar genellikle II. Mehmet ya da XIV. Yüzyıl gibi numaralandırma terimlerini, rakamlarını ifade etmek için kullanılır. Matematiksel işlem yapma amacıyla kullanıldıkları da görülebilir ama bu fonksiyon için elverişli olmadıklarından pek kullanılmazlar. Roma rakamları ayrıca saatlerdeki rakamları belirtmek, kitaplardaki ya da diğer belgelerdeki sayfaları ya da bölümleri numaralandırmak, bazı metinlerdeki başlıkları belirtmek gibi çok farklı amaçlarla kullanılmaktadırlar.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*