Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Şamanların kullandığı alfabe, eski Türk alfabesi olarak da bilinen Orhun ya da bir diğer tabir ile Göktürk alfabesidir. Bunun yanı sıra daha geç dönem içinde bazı şamanların Uygur alfabesi kullandığı da bilinmektedir. Ancak ağırlıklı olarak Orhun alfabesi tercih edilmiştir. Bu alfabe hakkında konuşmadan önce şamanlığın ne olduğunu ve tarihsel dönemlerdeki yerini açıklamak gerekiyor.

Şamanizm Nedir?

Şamanizm nedir sorusu çok sık sorulur. Özellikle son yıllarda bu eski Türk inancına olan ilgi artmıştır. Bu kavram, Orta Asya’ya özgüdür. Bir nevi din olarak tanımlanır. İnsanlar ile ruhlar arasında iletişim kurma esasına dayanmaktadır. Bazılarına göre büyücülük olarak da tanımlanır. Ancak bundan daha fazlasını ifade eder. Hastaların ya da psikolojik sorunu olan kişilerin tedavisini yapan şamanlar, son derece özel insanlardır. Aileden bu tip bir özelliğe ve güce sahiptirler. Şaman olan bir kişinin çocukları da yine aynı şekilde bu görevi sürdürür. Sonradan bu özelliklere sahip olmak ise imkansız olarak tanımlanır. Eski Türk dini olan Şamanizm, günümüzde halen birçok bölgede devam etmektedir.

Şamanizme İnanan Topluluklar Hangileri?

Şamanizm, Orta Asya Kökenlidir. Özellikle Sibir bölgesinde çok yaygın bir inançtır. Ağırlıklı olarak İslamiyet öncesi Türk devleti ve topluluklarında çok sık görülmektedir. Buna ek olarak Moğol kabilelerinin büyük bir kısmı da yine Şamanizm dinine inanırlar.

Şaman Alfabesi Nedir?

Göktürk Alfabesi Türk abecesi olarak da bilinir. En eski milli alfabedir. Birçok büyük ve önemli yazıtta kullanılmıştır. Ayrıca Şamanların da tercih etmesi, bu alfabeye çok farklı bir yapı kazandırmıştır. Soldan sağa doğru yazılmaktadır. Toplam 38 farklı harften oluşmaktadır. Bunlardan 4 tanesi seslidir. Günümüzde kullanılan sesli harflerin hepsi, bu 4 harf ile karşılanabilmektedir. Orhun Abideleri ve Yenisey Yazıtları gibi Türk tarihinin simge yapılarında kullanılmıştır. Ölü bir dil olarak değerlendirilmesi yanlış olacaktır. Çünkü günümüzde Göktürk alfabesi harfleri ile her ne kadar bilimsel çalışmalar yapılmasa da, birçok farklı eşyanın üzerinde tercih edildiğini görmekteyiz. Son dönemde alfabeye olan ilgi yoğun bir şekilde artmıştır.

 

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*