Homepage / Alfabeler / Sanskrit Alfabesi
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

Sanskrit Alfabesi

Sanskritçe olarak da alınan dil aslında sadece Sanskrit dili olarak isimlendirilir. Sanskritçe kelimesi sık olarak kullanılsa da aslında doğru bir kullanım şekli değildir. Sanskrit kelimesinin sözcük anlamı kusursuzlaştırılmış, düzenlenmiş olarak verilebilir. Yapı olarak dilde kullanılan kelimelere hem çekim hem de ekleme yapma imkânı veren bir dildir. Çok sayıdaki sözcük birbirlerine farklı kombinasyonlarda eklenebilir. Bu nedenle Sanskrit dilinde bulunan sözcük sayısı, bu şekilde üretilen kelimelerin sayısı çok fazladır. Dünya üzerinde kullanılan diller arasında en çok sözcüğün kullanıldığı dillerden bir tanesidir.

Günümüzde halk tarafından kullanılmayan bir dil olan Sanskrit’in kökeni ve kullanıldığı alanlar konusunda da tartışmalar bulunmaktadır. Bazı tarihçiler bu dili sadece bilim insanlarının ve dini çevrelerin kullandığını düşünmektedir. Diğer bazı tarihçiler ise Hindistan’ın yanı sıra Hazar Denizi ve Ortadoğu dâhil olmak üzere çok geniş bir alanda yaşayan insan topluluklarının Sanskrit dilini konuştuğunu düşünmektedir. Sanskrit’in bilinen en eski formu olan Veda dilinin Pencap’ta yani Yukarı İndus Vadisi’nde ortaya çıktığı bilinmektedir. Zaman içinde gelişen ve esneklik kazanan Veda dili, M.Ö. birinci bin yılda Ganj Vadisi ve civarına kadar yayılan Hint-Ari grubuna mensup olan insan topluluğu tarafından kullanılmaya başlamıştır. Bu sırada yine Sanskrit’in bir kolu olan Prakit dili ortaya çıkmış ve kullanılmaya başlamıştır. Bu dillerden oldukça farklı olduğu kabul edilen bir Sanskrit formu üzerinde ilk gramer çalışmaları ise Panini isimli bir edebiyat bilgilinin önderliğini yaptığı gruptur. O dönemin bilim insanları, sanatçıları ve din adamları gramer kurallarıyla düzene sokulan bu dili benimsemişlerdir. Ama halk Panini tarafından oluşturulan grameri kullanmamıştır. Bilimsel prensiplere dayanan bir alfabe oluşturulmasıyla başlayan bu gramer kuralları, 8 bölümden oluşan 4000 kuraldan meydana gelir. Sanskrit dilini bütün ayrıntılarıyla inceleyen ve düzenleyen bu gramer, dünyanın en kısa ama en yoğun grameri olarak bilinir. Brahma Sanskrit olarak da bilinir.

Sanskrit alfabesi ile yazılmış olan örnek bir metin.

Sanskrit alfabesi ile yazılmış olan örnek bir metin.

Sanskrit dilinin asıl önem kazanma nedeni ise dini metinlerin bu dilde yazılmaya başlanmış olmasıdır. Panini gramerine fazla bağlı olmayan, şekilciliğe daha az önem veren bu Sanskrit dili, Dharmaşastrd gibi hukuk metinlerinin, Art-haşastra olarak adlandırılan politika ve ekonomi yazılarının, Kama-sutra yani cinsellikle ilgili çok önemli metinlerin yazılmasında kullanılmıştır. Binlerce yıllık geçmişe sahip olan bu dil, farklı alfabeler kullanılarak yazılı hale getirilmiştir. Brahmi ve Haroşti harfleri kullanılarak yazılan metinler bulunmaktadır. Ama Sanskrit dili ile yazılan metinlerin büyük bir bölümü Devanagari Alfabesi kullanılarak yazılmıştır. Bu nedenle Sanskrit alfabesi olarak Devanagari Alfabesini kabul etmek, ondan bahsetmek yerinde olacaktır.

Devanagari Alfabesi

Devanagari Alfabesi

Devanagari alfabesi aslında nispeten yeni bir alfabe olarak kabul edilebilir. İlk hali, eski hali Nagari alfabesi olarak adlandırılır. Bu alfabenin M.S.800 yılları civarında kullanılmaya başlandığı düşünülmektedir. Ama M.S.76 tarihli bir belgede Deva alfabesi olarak adlandırılan bir yazı sistemi de alfabeler listesinde bulunmaktadır. Ama Nagari ya da Devanagari alfabesi isimleri listede geçmemektedir. Devanagari alfabesinin son halini aldığı tarih ise M.S.10. yüzyıl olarak tahmin edilmektedir. Sanskrit alfabesi olarak adlandırılabilecek olan bu alfabe 44 harften meydana gelmiştir. Bunların 33 tanesi sessiz harfler ve 11 tanesi sesli harfler durumunda bulunmaktadır. Bu alfabede kullanılan harfler, sadece tek bir sesi karşılayan harflerdir. Ama günümüzde halk tarafından kullanılmayan Sanskrit dilinin bu alfabeler ve diğer alfabeler kullanılarak yazılmış olan örnekleri, Hint dilini ve tarihini araştıran bilim insanları tarafından kullanılmaktadır. Dolayısıyla Sanskrit alfabesi olarak isimlendirilen alfabenin, çok önemli bir coğrafyanın tarihsel gelişimi ve kültürü hakkında önemli bilgiler sağlayan bir alfabe olduğu söylenebilir. Günümüzde kullanılan Sanskrit dilinin son halinde ise 15 tanesi ünlü harf ve 37 tanesi ünsüz harf olmak üzere toplam 52 harf bulunmaktadır. Matematiksel olarak mükemmel ve mantıklı bir şekilde kullanılabilen bir dil ve yazı sistemi olduğu için de kolay şekilde öğrenilebileceği kabul edilebilir.

 

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

One Comment

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*