Homepage / Alfabeler / Alfabelerin Özellikleri / Sanskritçe Alfabe
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Sanskritçe alfabesi en eski Hint İran dil ailesine bağlı. Kelime anlamı bakımından değerlendirildiğinde ise Sanskritçe kusursuzlaştırılmış ve düzenlenmiş demek. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre ise Sanskritçe dili Ortadoğu’ya Hindistan Hazar Denizi’ne kadar yayılır. Bilim adamlarına göre bu dil halk tarafından kullanılmıyor. Birtakım araştırmacılar ise Pencap bölgesinde konuşulduğunu iddia eder.

Sanskritçe Alfabe Özellikleri

Sanskrit alfabesi çeviri metinler incelendiğinde gramer ve kelime haznesi bakımından Farsça ve Medce ile benzerlik gösterir. Bunun yanı sıra Eski Yunanca ve Latince ile de benzer yönleri oldukça fazla. Bu benzerliklerin çoğu zamirlerde, sıfatlarda ve fiillerde görülüyor. Sanskritçede toplam 52 harf var. Harflerin 15 tanesi ünlü ve 37 tanesi ise ünsüzdür. Kendi aralarında bükümlü ve genizden çıkma olarak çeşitli bölümlere ayrılır. Genellikle Hint tarih ve din araştırmalarında Sanskritçe alfabesinden yararlanılır. Sanskritçe kelimeler arasında Farsça kelimelere rastlamanız ise muhtemeldir.

Sanskritçe Gelişimi

Kökeni ve kullanıldığı alanlar konusunda çeşitli tartışmalar bulunsa bile bazı tarihçiler bu dilin sadece bilim insanlarının ve dini çevrenin kullandığını ileri sürüyor. Sanskrit dilinin en eski formu olan Veda dili Pencap’ta Yukarı İnduş adı verilen vadide ortaya çıktı. Zaman içinde ise gelişerek Veda dili, Ganj vadisi civarına kadar yayıldı. Hint – Ari grubuna mensup olan insanlar tarafından kullanıldı. Sanskrit kolları arasında yer alan Prakit dili bir başka bölgede ortaya çıktı.

Panini adındaki edebiyat bilgini tarafından Sanskrit formu üzerine ilk gramer çalışmaları yapıldı. O dönemdeki bilim çevresi gramer kuralları ile düzenlenen prakit dilini benimsemişti. Panini tarafından oluşturulan gramer kuralları 8 bölümden oluşuyor. Dil tüm ayrıntıları ile incelenmiştir. Dünyanın en yoğun ve en kısa grameri olarak kabul edilir. Dini metinlerin Sanskrit dil kuralları ile yazılması ise bu alfabenin önem kazanmasını sağladı. Sanskritçe sözler bu gramer kitabında en ince ayrıntısı ile incelenir.

Sanskritçe kursu veren eğitim üniversiteleri bulunur. Bu kurslara giderek dil özelliklerini en ince ayrıntısına kadar araştırabilir ve incelemelerde bulunabilirsiniz. Dil öğrenmek isteyenler için oldukça verimli dersler yer alır.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*