Homepage / Alfabeler / Alfabelerin Özellikleri / Şifreli Alfabe Yapma
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Yazı şifreleme teknikleri ile şifreleme yapılarak gizli bir haberleşme sistemi kurulmuştur. Bu şifreli haberleşme, özellikle savaş zamanlarında düşman birliklerinden gizli haberleşmeyi sağlamak amacıyla kullanılmıştır. Mesajların şifrelenmesine ya da şifreli mesajların deşifrelenmesi bilimine kriptoloji adı verilir.

Şifreleme Yönteminde İlkler

Kriptoloji ilk olarak milattan önce 1900’lü yıllarda görülmüştür. Elde edilen bilgilere göre mısırlı bir katip yazdığı kitabeleri şifrelemiştir. Bu kitabelerde daha önce hiç kullanılmamış hiyeroglifleri kullanmıştır. M.Ö. 1500’lü yıllarda ise Mezopotamya’daki ustalar çömlek tariflerini gizli tutmak için şifreleme yapmışlardır.

Şifreleme yöntemini askeri alanda ilk kez Spartalılar kullanmışlardır. Sıra değiştirmeli şifreleme yöntemini kullanan Spartalılar bu şekilde savaş sırasında istihbaratı gizli tutmuşlardır. (M.Ö. 5. Ve 6. YY)

Julia Sezar ise devlet haberleşmesi için alfabedeki harflerin yerini değiştirerek gizli bir haberleşme sistemi kurmuştur.

Şifreleme Yöntemleri Nelerdir?

Alfabe şifreleme yöntemleri günümüzde bilgisayarlar tarafından yapılmaktadır. Bu modern şifreleme yöntemleri bir anahtar üzerinden yapılır ve mesaj sadece anahtar uyuştuğunda ortaya çıkar.

Geçmiş yıllarda ise daha basit şifreleme yöntemleri kullanılmaktaydı. Bu klasik şifreleme yöntemleri kağıt, kalem ya da basit aletler yardımı ile yapılmaktaydı.

Klasik Şifreleme Yöntemleri

  • Yer Değiştirme Yöntemi: Bu yöntemde şifreleme yaparken harflerin yeri değiştirilir. Bu yöntem ile şifrelenmiş harf sayısı az olan kelimelerde şifreli yazıları çözme kolay olacağı gibi harf sayısı fazla olan yazılarda şifreyi çözmek için mesajı gönderen kişi ile alan kişi tekniği belirlemelidir.
  • Yerine Koyma Yöntemi: Bu şifreleme yönteminde metinde bulunan harfler yerine başka harfler, şekiller ya da semboller getirilerek oluşturulur. Örneğin her harf yerine kendisinden 3 sonra gelen harf koyularak şifreleme yapılabilir. Bu şifreleme sistemini Julia Sezar geliştirmiştir. Çoklu alfabetik yerine koyma şifreleme yönteminde ise her harf her defasında aynı harf ile şifrelenmez.

Modern Şifreleme Yöntemleri

Modern şifreleme yöntemlerinde şifreleri oluşturmak ve çözmek için bir anahtar kullanılır. Bu anahtar ile iki farklı yöntemde şifreleme yapılır. Bunlardan biri Simetrik Anahtarlı şifrelemedir, yani gizli anahtarlı şifreleme. İkincisi ise asimetrik anahtarli şifreleme yani açık anahtarlı sistemlerdir.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*