Homepage / Alfabeler / Steno Alfabesi
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

Steno Alfabesi

Stenografi, çabuk yazma sistemi olarak tanımlanabilecek bir sistemdir. Söz konusu amaca ulaşabilmek için noktalama işaretleri ve kelimeler yerine semboller ve kısaltmalar kullanılır. Böylece çok daha hızlı yazmak ve kayıt tutmak mümkün olmaktadır. Meclis oturumlarında, mahkeme duruşmalarında, iş görüşmelerinde ve benzeri görevlerde, kayıtları oturumun hızında tutmak amacıyla kullanılan oldukça faydalı bir sistemdir.

Stenografi tarihine bakıldığında ise, çok eski dönemlerden beri kullanılan bir sistem olduğu görülmektedir. Yunanca stenos ve graphein (dar ve yazmak) sözcükleri kullanılarak türetilmiş olan bir kelimedir. Cicero’nun azatlı kölesi Marcus Tullius Tiro tarafından bulunmuş olan Tiro işaretleri, eskiçağlara dayanan stenografi tarihinde tutarlı hale getirilmiş olan ilk sistem olarak bilinir. Başlangıçta sadece normal kelimelerin, normal yazının kısaltması olarak kullanılıyordu. Ama zaman geçtikçe ve ihtiyaca yönelik olarak çizgiyle yapılan işaretlerin kullanılması, Tiro işaretlerini modern stenografi sistemine benzeyen bir görünüme kavuşturdu. M.Ö.1. yüzyılda icat edilen ve 9 ya da 10. yüzyıla kadar kullanılan bu sistem, daha sonraki dönemde ortadan kalktı. Ama Ortaçağdaki yazıcılar da metni kısaltmak, yazımı kolaylaştırmak amacıyla bazı kısaltmalardan ve işaretlerden faydalanıyorlardı. Bunların arasında sözcüklerin ilk harflerini koruyan kısaltmalar ve yapılan bazı kısaltmaları korumaya yarayan işaretler ve bunlara benzeyen diğer işaretler bulunuyordu.

Steno alfabesinin farklı çeşitleri bulunmaktadır.

Steno alfabesinin farklı çeşitleri bulunmaktadır.

Stenografi terimini ilk olarak kullanan kişi ise john Willis olarak bilinir. 17. Yüzyılda yaşayan john Willis, bazı yalın geometrik işaretleri kullanarak modern steno alfabesine ve bu alfabenin mantığına yaklaşmış oldu. Modern stenografinin doğuşu ise İngiltere’de gerçekleşti. Bunun en önemli nedeni parlamentonun kurulması ve orada yapılan konuşmaların kayda geçirilmesi zorunluluğu olarak gösterilebilir. Taylor tarafından Willis’in ilkelerinden faydalanılarak ve yalnızca ünsüz harfleri not etmek ilkesi eklenerek geliştirilen sistem, Fransa’da kullanılan stenografi sisteminin ve alfabesinin temelini oluşturdu. Bu sistemde sıklıkla kullanılan sesleri, harfleri tanımlamak için bazı özel işaretler de yer alıyordu. İngiltere’de Isaac Pitman sisteminin de 1837 yılında ortaya çıkmasına yol açtı. Bu sistem günümüzde de en çok kullanılan stenografi sistemidir. Bu fonetik sistem, fonetik işaretlerin belli bir şekilde yazılması esasına dayanmaktadır. Alışılmış işaretlerin kullanıldığı sistemde, dilsel sıklık listesine, kullanım sıklığına göre düzenlenmiş olan çok sayıda işaret bulunur. Bu sisteme dayanan ve yazılmasını sağlayan makine ise stenografi makinesi adıyla kullanılmaya başlamıştır.

Daktiloya benzeyen, stenograf ya da steno daktilosu olarak adlandırılan makine, tuşlarına basılarak kullanılmaktadır. Sessiz çalışıyor olması ve makineyi kullanmayı bilen kişilerin dakikada 250 kelime yazabiliyor olması, tercih edilmesinin önemli nedenlerindendir. Makinede toplam 22 harf bulunur. 4 sesli harf makinenin ortasında yer alırken, 4 çift sessiz harf solda, 5 çift sessiz harf sağ kısımda yer alır. Geriye kalan tuşlar ise noktalama işaretleri olarak kullanılır. Çift elle ve aynı anda birkaç tuşa, harfe basılarak yazılmaktadır. Bu nedenle yazım hızı oldukça yüksektir. Bu özellikleri nedeniyle mahkeme salonlarında, konferanslarda ve çeşitli iş yerlerinde kullanılması tercih edilen bir cihazdır. Tabi steno daktilo makinesi ve steno alfabesi ile yazılan yazıları ancak bu sistemi bilen, stenografiyi ve steno alfabesini bilen kişiler okuyabilmektedir. Makineyi kullanmak ve yazıları okuyabilmek için özel bir eğitim almak gerekecektir.

 

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*