Homepage / Alfabeler / Kullanılan Alfabeler / Şu An Kullandığımız Alfabe
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler, Kullanılan Alfabeler, Türk Alfabeleri

Şu An Kullandığımız Alfabe

Latin alfabesi günümüzde kullandığımız alfabedir. Türkler tarih boyunca farklı alfabeler kullanmışlardır ve son olarak Latin alfabesi günümüzde de kullanılmaktadır. Hint Avrupa dil ailesine ait olan Latince temelde 23 harften oluşmaktadır. Milletler kendi dil özelliklerine göre bu alfabeye ekleme ve çıkarma yapmışlardır. Türkler de kendi ses değerlerimize uygun olan Ç, Ğ, İ, J, Ö, Ş, U, Ü harflerini ekleyip Q ve X harflerini de çıkararak kendi dil özelliklerimize uygun 29 harfli bir alfabe oluşturmuşlardır.

 Türklerin Kullandığı Alfabeler

Göktürk alfabesi Türklerin kullandığı Türk alfabesidir. Bu alfabe 38 harften oluşmaktaydı. Uygur alfabesi ise Uygur devletinin kullanmaya başladığı 22 harften oluşan bir Türk alfabesidir.

Orta Asya’ta Türklerin kullandığı ilk alfabe ise Orhon alfabesidir. Bu alfabe ile Yenisey Yazıtlarının yazıldığını biliyoruz. Soğd alfabesini de Türkler çok kısa bir süre de olsa kullanmışlardır. Bugut Yazıtında soğd alfabesinin kullanıldığını kanıtlayan belgeler bulunmaktadır. Bu alfabe Arapça gibi sağdan sola yazılan bir alfabedir.

Türklerin kullanmış olduğu bir başka alfabe de İbrani alfabesidir. Bu alfabe 22 temel sessiz harften oluşur ve bu alfabe ile yazılmış Gezer takvimi 10. yüzyıldan beri korunmaktadır.

Kiril alfabesi de 11’i sesli harf olan 38 harften oluşan bir alfabedir ve bu alfabe günümüzde hala Orta Asya Türk devletlerinin bazılarında kullanılmaktadır.

Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi ile birlikte sosyal yaşamda değişiklikler olduğu gibi alfabe de değişmiştir. İslamiyet ile birlikte Türkler Arap alfabesini kullanmaya başlamışlardır. Birçok Türk devleti, Gazneliler, Karahanlılar, Tolunoğulları, Selçuklular, İhşitler ve Osmanlı devleti Arap alfabesi kullanmıştı ve Arap alfabesi ile yazılmış birçok eser günümüze ulaşmıştır.

Günümüzde Kullandığımız Alfabe

Cumhuriyetin ilanından sonra 1928 yılında Latin Alfabesi Kabulü gerçekleştirilmiştir. Günümüzde hala kullandığımız Latin alfabesinin kabul edilmesinin nedeni daha kolay öğrenilebilir olmasıdır. Bu sayede ülkedeki okuryazar oranı artmıştır.

Latin Alfabesinin Kökeni

Latin alfabesini hangi uygarlık bulmuştur? Latin alfabesi eski Romalıların Fenike alfabesinden türeterek oluşturdukları bir alfabedir. Önce eski Roma alfabesini kullanan Etrüskler alfabeyi evrimleştirerek Etrüsk alfabesinin kullanmışlar ve sonra Romalılar bu alfabeyi benimseyerek 23 harfli Latin alfabesini oluşturmuşlardır.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*