Homepage / Alfabeler / Süryani Alfabesi
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

Süryani Alfabesi

Süryani alfabesi, Süryanice olarak bilinen dili yazılı hale getirmek için kullanılan alfabedir. Bu alfabe M.Ö. 2. Yüzyıldan itibaren kullanılmaya başlamıştır. Süryani alfabesi, Arami alfabesinden esinlenerek türetilen alfabelerden bir tanesidir. Dolayısıyla kullanılan İbrani alfabesi ve Arap alfabesi ile bağlantılı bir alfabedir. Ayrıca artık kullanılmayan ama Akdeniz ve tüm dünyada kullanılan alfabelerin çoğuna ilham kaynağı olan Fenike alfabesi ile de ilişkilidir. Süryani alfabesine ait olan ilk metinler, Nasturi mezhebine ait olan Nasturi kiliselerinde bulunmuştur.

Süryani alfabesi, Arap alfabesi gibi sağdan sola doğru yazılan bir yazı sistemidir. Alfabede 22 harf bulunmaktadır ve bunların içinde ünlü harfler yer almaz. Bu sesler metni okuyan kişi tarafından tamamlanır ya da hareke ismi verilen işaretlerle metnin, kelimenin doğru okunuşu belirtilir. Aynı zamanda ebced hesabı kullanılan Süryani alfabesinde, ünlü görevi de yapabilen 3 harf bulunmaktadır. ‘Alef’ harfi kelimelerin başında ya da sonunda bulunduğunda ünlü harf görevini de görebilir. ‘Yod’ harfi ise hem ‘y’ sesini karşılar hem de ‘i’ ya da ‘e’ seslerini vermek için kullanılabilir. Bunlara benzeyen üçüncü harf olan ‘vav’ harfi de ‘v’ ünsüzünün yanı sıra ‘o’ ve ‘u’ ünlülerini ifade etmek amacıyla kullanılabilir.

Süryani alfabesinin bir başka özelliği de farklı çeşitlerinin bulunması, değişik dönemlere ya da bölgelere ait farklı Süryani alfabesi çeşitlerinin kullanılmasıdır. Bu alfabenin temel olarak üç çeşidinin olduğu söylenebilir. Farklı üç çeşit Süryani alfabesi ise şu şekilde verilebilir:

1.Esṭrangelā: Alfabenin en eski çeşididir. Artık Süryanice yazılar için kullanılmayan bu klasik çeşit, 10. Yüzyıldan sonra zaman zaman canlandı. Bazı yazıtlarda, unvanların belirtilmesinde ya da bazı üniversitelerin bilimsel yayınlarında kullanıldığı görülebilir. Daha çok bir süsleme yazısı olarak kullanılmıştır

2.Pšīṭā: Bu yazı biçimi Estrangelā yazısından daha basit ve yumuşak görünümlü bir yazıdır. Batı Süryani lehçesinin yazıldığı bu çeşit, Serṭā, Maruni ya da Yakubi adlarıyla da bilinir. Hareke kullanılan bu yazı çeşidi, bir el yazısı olarak da nitelendirilebilir. Zaten parşömen kullanmanın daha ucuz, ekonomik hale gelmesi ile yaygınlaştığı düşünülmektedir. 8. Yüzyıldan itibaren yaygınlaştığı görülmektedir.

Süryani alfabesinin çeşitlerinden birisi de Pšīṭā, Serṭā, Maruni ya da Yakubi isimleriyle bilinen yazı çeşidiydi.

Süryani alfabesinin çeşitlerinden birisi de Pšīṭā, Serṭā, Maruni ya da Yakubi isimleriyle bilinen yazı çeşidiydi.

3.Madnḥāyā: Doğu Süryani lehçesinin (genel olarak) yazıldığı çeşit olarak bilinir. Bu yazı çeşidi ilk iki sırada yer alan çeşitlerin bir karışımı olarak gösterilebilir. Ünlüleri belirtmek üzere kullanılan harflerin üzerinde ya da altında yer alan noktalama işaretlerinin kullanıldığı bir sistemdir. Swādāyā, Asuri, Keldani ya da Nesturi olarak da isimlendirildiği görülen Doğu yazı çeşidi, İbrani yazı sisteminde kullanılan Nikkud isimli noktalama işaretlerinin öncülüğünü yapan sistem olarak düşünülmektedir.

Bu yazı çeşitlerinin dışında Melkidler tarafından kullanılan ve Pšīṭā, Yakubi, Maruni, Serṭā gibi isimlerle anılan Batı Süryani yazısından türediği kabul edilen Melki yazısı gibi daha az kullanılan çeşitler de bulunmaktadır.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*