Homepage / Alfabeler / Türk Alfabe Sırası
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler, Genel

Türk Alfabe Sırası

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Türkçe sesleri ifade etme konusunda yetersiz kalan ve Arap Alfabesinden uyarlanan Osmanlı Alfabesini değiştirme hakkındaki görüş taraftar sayısını artırmaya başlamıştı. M. Kemal Atatürk’ün de Türk ulusal kimliğini İslamiyet’ten bağımsız hale getirme görüşü çerçevesinde desteklediği bu fikir, 1928 yılında yasalaşan ‘Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun’ ile hayata geçirildi.

Kanundaki şekliyle Türk Alfabesi

Aydınların uzun bir süredir desteklediği ve Batı ülkelerine duyulan hayranlık ile Türk aydın sınıfının 1850’li yıllardan beri sürekli olarak kullandığı Fransızcanın yazımında kullanılan alfabenin Latin Alfabesi temelli olması sayesinde, Türkçe sesleri ifade etmeye yarayan karakterlerin ekleneceği Latin Alfabesini kullanma görüşü öne çıkıyordu. Bu şekilde hazırlanan Alfabe, 1 Kasım 1928 tarih ve 1353 sayılı ‘Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanun’ ile kabul edildi.

Kanunun birinci maddesi şöyledir: ‘Şimdiye kadar Türkçeyi yazmak için kullanılan Arap harfleri yerine Latin esasından alınan ve merbut cetvelde şekilleri gösterilen harfler (Türk harfleri) unvan ve hukuku ile kabul edilmiştir.

Kanunun daha sonraki maddelerinde hangi tarihten itibaren hangi platformlarda kullanılacağı, kanunun yayınından itibaren geçerli olduğu ve kanunun icrasından sorumlu olan makamın ‘İcra Vekilleri Heyeti’ olduğu belirtiliyordu. Kanun son kısmında ise ‘Merbut Cetvel’ adı altında yeni alfabenin sıralaması, harfler, matbaa harfleri ve yazı harfleri (harflerin al yazısı ile yazılışı) gösteriliyordu.

1353 Sayılı Kanunda Yer Alan Merbut Cetvele Göre Türk Alfabe Sırası

1 Kasım a928 tarih ve 1353 sayılı ‘Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında Kanun’da yer alan harfler ve Türk Alfabe Sırası şu şekilde verilmişti:

BÜYÜK HARFLER: ‘A B C Ç D E F G Ğ H İ I J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z’

KÜÇÜK HARFLER: ‘a b c ç d e f g ğ h i ı j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z’

Türkçe alfabe sırasıyla aşağıdaki görselde paylaşılmıştır;

Türk alfabesinin pratikteki kullanım şekli

Kanunda gösterilen Türk Alfabe Sırası, ‘İ’ harfinin ‘I’ harfinden önce geldiğini göstermektedir. Ama uygulamada kullanılan şeklinde ‘I’ harfi ‘İ’ harfinden önce yazılmaktadır. Alfabe 23 harfli Latin Alfabesinde bulunan ‘Q ve X’ harflerini çıkartarak Türk dilinde yer alan sesleri karşılama amacını taşıyan ‘Ç, Ğ, İ, J, Ö, Ş, U, Ü’ harflerinin eklenmesiyle oluşturulmuştu. Bu şekilde tasarlanarak ilgili kanunla resmi olarak hayata geçirilen Türk Alfabesinde 29 harf bulunmaktadır.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*