Homepage / Alfabeler / Türk Alfabesi
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

Türk Alfabesi

Türk alfabesi olarak isimlendirilen alfabe, 1 Kasım 1928 gün ve 1353 sayılı yasa ile şekli belirlenen ve kullanılmaya başlayan alfabedir. Milli alfabe gibi adlarla anılan Göktürk Alfabesi ise, farklı Türk boyları tarafından kullanılmış olan bir alfabe olsa da, günümüze kadar gelmemiştir. Şu anda kullanılan Türk alfabesi ise Latin harflerinden esinlenmiş olup, ‘A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z’ harflerini içeren 23 harfli alfabeden, ‘Q ve X’ harflerinin çıkartılması ve ‘Ç, Ğ, İ, J, Ö, Ş, U, Ü’ harflerinin eklenmesi ile 29 harfli bir alfabe haline gelmiştir.

Sonuç olarak Latin Alfabesini kullanan diğer topluluklarda olduğu gibi dilin içinde bulunan seslere uygun olarak eklemeler ve çıkartmalar yapılmış, Türk dilinin kolay bir şekilde yazılmasını sağlayan bir alfabe ortaya çıkarılmıştır. Alfabenin kanunda veriliş şekli ise ‘Aa Bb Cc Çç Dd Ee Ff Gg Ğğ Hh İi Iı Jj Kk Ll Mm Nn Oo Öö Pp Rr Ss Şş Tt Uu Üü Vv Yy Zz’ olarak görünmektedir. Yani kanunda verilen alfabedeki harfler sıralamasında, ‘i’ harfi ‘ı’ harfinden önce gelmektedir. Ama pratikteki uygulama, ‘ı’ harfini ‘i’ harfinden önce kullanmak şeklindedir.

Alfabe kanunda verilen şekli ile 'i' harfi 'ı' harfinden önce gelecek şekilde hazırlanmıştır. Ama kullanılırken 'ı' harfi 'i' harfinden önce gelecek şekilde kullanılmaktadır.

Alfabe kanunda verilen şekli ile ‘i’ harfi ‘ı’ harfinden önce gelecek şekilde hazırlanmıştır. Ama kullanılırken ‘ı’ harfi ‘i’ harfinden önce gelecek şekilde kullanılmaktadır.

Türk alfabesinde yer almasa da, Gagavuzca, Kürtçe, Zazaca gibi dillerde kullanılan ‘Ê ve Ô’ harfleri, Türkiye Türkçesinde yer alan bazı kelimelerde de kullanılmaktadır. Ama bu kelimelerin sayısı az olduğu için alfabeye eklenmemişlerdir. Bu kelimeler arasında Bôlero, Lôkman, Mêmur, Têlif gibi kelimeler bulunmaktadır. İnceltme işareti ise genellikle sesli harfleri ve bazı sessiz harfleri inceltmek amacıyla kullanılan bir işarettir. Ļânet ve Hâlâ gibi kelimeler, inceltme işaretinin kullanılmasına örnek olarak verilebilecek kelimelerdir.

Bu alfabe, Latin alfabesine geçme çalışmalarını sürdüren Orta Asya Türk Cumhuriyetleri açısından önemli bir alfabedir. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin 2005 yılında Ankara’da yapmış oldukları toplantı sonrasında, Latin-Türk Alfabesinin bu cumhuriyetler tarafından kullanılacak olan Latin Alfabelerine temel oluşturması kararına varılmıştır. Dolayısıyla Çağdaş Türk Alfabesi olarak da isimlendirilen alfabe, bir takım değişiklikler ile çok geniş bir alanda kullanılmaya başlayacaktır.

Kullanılan alfabede yer alan ancak diğer alfabelerde bulunmayan harfler ise Ç,ç Ü,ü Ö.ö Ğ,ğ Ş,ş harfleri ile büyük İ ve küçük ı harfleri olarak gösterilebilir. Bu harflerin bir kısmı ISO-8859-1 (Latin-1) standardının içinde yer alırken, bir kısmı ise ISO-8859-9 (Latin-5) standardının içinde bulunmaktadır. Ayrıca yumuşak G harfi yani ‘Ğ, ğ’ harfleri, Türkçedeki sözcüklerin başına gelmez. Ancak kelime içinde yer alır ve kendisinden önce gelmekte olan sesli harfi uzatmak görevini üstlenir. Bazı Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin kullanmakta oldukları dillerde de kullanılan bir ses ve harftir

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*