Homepage / Alfabeler / Türklerin En Uzun Kullandığı Alfabe
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler, Genel

Türklerin En Uzun Kullandığı Alfabe

Türkler tarih boyunca farklı alfabelerden yararlanarak yazılı metinler oluşturmuşlardır. Göktürk Alfabesi, Uygur Alfabesi, Kiril Alfabesi ve Latin Alfabesi kullanan çeşitli Türk toplulukları tarafından en uzun süre boyunca kullanılan alfabe ise Arap Alfabesi olmuştur. Bu alfabelerin yanı sıra kısıtlı sayıdaki nüfusa sahip olan Türk boyları tarafından kullanılan Soğd Alfabesi ve İbrani Alfabesi gibi alfabeler de vardır.

Türkler tarafından en uzun süre kullanılan Arap Alfabesi aynı zamanda en yaygın biçimde kullanılan alfabe olmuştur. 28 harften oluşan Arap alfabesine Türkçede bulunan bazı sesleri ifade etmek amacıyla yeni karakterlerin eklendiği alfabeler Karahanlılar, Gazneliler, Tolunoğulları, İhşitler, Selçuklular ve Osmanlılar gibi Türk topluluklarının ve devletlerinin kullandığı alfabeler olmuşlardır. Türklerin İslamiyet’i kabul edişinden sonra yazılan ve ilk Türk-İslam eseri olduğu kabul edilen Kutadgu Bilig, Uygur alfabesinin yanı sıra Arap alfabesinin kullanıldığı ilk (Türkçe) eser olmuştur.

İslamiyetin Türk toplulukları arasında yayılmaya başladığı IX-X. Yüzyıllardan itibaren kullanılan ve Arap alfabesinden esinlenen alfabelerin en uzun süre kullanılanı ve en geniş bölgede kullanılanı ise Osmanlı Alfabesi olmuştur. Arap alfabesinden esinlenen Fars alfabesi baz alınarak hazırlanmış olan Osmanlı Alfabesinde 31 harf bulunuyordu. Cumhuriyet dönemindeki harf devrimine kadar yüzyıllar boyunca kullanılan Osmanlı Alfabesi, çok uzun bir süre boyunca Türk dilini yazmak için kullanılmasının yanı sıra dünyadaki Müslüman toplulukların anlaşmalarını sağlayan dilin yazılı hale gelmesini sağlayan alfabe olmuştur.

Osmanlıcadan çeviri yapmak uzmanlık isteyen bir iş olarak kabul edilmelidir.

Türk dilinde kullanılan sesli harfleri ifade etmekte zorluk yaratmasına rağmen yüzyıllar boyunca kullanılan Arap (Osmanlı) Alfabesi, idari işlerin yanı sıra bilimsel ve sanatsal eserlerin yazımında da kullanılmıştır. Bu nedenle Türklerin kullandığı Arap Alfabesi örneklerinin ve özellikle Osmanlı Alfabesinin hem Türk tarihi hem İslam tarihi hem de dünya tarihi açısından çok önemli bir yazı sistemi olduğu söylenebilir. Ama çeviriler sırasında özellikle sesli harfleri ifade etmek için kullanılan yöntemlere dikkat etmek gerekir. Osmanlı alfabesinin farklı yazı biçemleriyle kullanılmış olması da çeviri işini daha zor hale getiren faktörlerden birisidir. Çok uzun süre kullanılmış olsa da hatasız şekilde günümüz Türkçe’sine çevrilmesi zor olan Osmanlıca ve kullanılan alfabe, bu dalda uzmanlaşmış olan akademisyenler tarafından ilgilenilmesi gereken bir dil ve alfabe olarak gösterilebilir.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*