Homepage / Alfabeler / Ugarit Alfabesi
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

Ugarit Alfabesi

1928 yılında tesadüfen yapılan bir keşif, 3000 yıllık bir uygarlığın ve alfabelerin ortaya çıkması ile ilgili olan yeni bilgilerin gün yüzüne çıkmasını sağladı. Suriye’nin en büyük limanı durumunda bulunan Lazkiye’nin kuzey bölümünde Ras Shamra köyü civarında bulunan kalıntılar, bir köylünün karasabanının tarihi kalıntılara takılmasıyla ortaya çıkmıştı. Köylünün konu ile ilgili olan yetkililere haber vermesi kalıntıların açığa çıkarılmasının yolunu açmış oldu. Bölgede günümüze kadar yapılan kazılarda 3000’in üzerinde tablet ortaya çıkarıldı. 1929 yılında başlayan kazılarda çıkarılan tabletler, bölgede Sami dilinin bir kolu olduğu anlaşılan ve Ugaritçe olarak isimlendirilen bir dil konuşulduğunu ortaya çıkarttı. Bu tabletlerde kullanılan alfabeye de Ugarit alfabesi ismi verildi.

Ugarit uygarlığı hakkında tabletlerden edinilen bilgiler, M.Ö.1400 yıllarında şehrin 10 bin nüfusa sahip olduğunu, denizciler ve tacirlerin yoğun olduğu nüfusta tarım ve hayvancılıkla uğraşan kişiler de olduğunu gösteriyordu. Şehrin bulunduğu konum itibariyle genişleme olanağı yoktu ama döneminin en zengin şehirlerinden biri olduğu, o tarihlerde dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden biri olduğu anlaşılıyordu. Ugaritlilerin ticarete yoğunlaşmaları yaşam tarzlarında da önemli farklılıklar yaratıyordu. Savaş, ticari yaşamı kötü yönde etkileyeceği için kendi tarihleri boyunca barışçıl bir yaşam sürdürdükleri ve komşularıyla iyi geçindikleri anlaşılıyordu. Ticari faaliyetlerin yoğun olması nedeniyle kentte konuşulan dil sayısı da oldukça fazlaydı. 8 farklı dilde konuşuluyor ve ticari alanda kayıp yaşamamak, müşterilerle anlaşmak için 5 farklı yazı dili kullanılıyordu. Bu kadar çok sayıda farklı dilin ve yazı sisteminin kullanılması, kelimeleri anlatmak için çok sayıda işarete başvurulması, dilin ve alfabenin sadeleştirilmesini, daha kolay anlaşılabilir hale gelmesini zorunlu kılmıştı. Bu zorunluluk ve dil karmaşası içinden Ugarit alfabesi doğmuş oldu.

Ugarit alfabesinde kelimeler günümüzde olduğu gibi sesleri gösteren harflerin birleştirilmesi ile oluşturuluyordu.

Ugarit alfabesinde kelimeler günümüzde olduğu gibi sesleri gösteren harflerin birleştirilmesi ile oluşturuluyordu.

Ugarit alfabesinin çağdaşı olan alfabelerden en önemli farkı, belli kelimeleri ya da nesneleri anlatmak için çok sayıda işaret kullanılmamasıydı. Alfabe çeşitli sesleri gösteren harflerden oluşuyordu. 30 harfli Ugarit alfabesi, bu yönüyle modern çağda kullanılan alfabelere daha çok benzeyen bir alfabe olarak kabul edilebilir. Yani kelimelerin (günümüz alfabelerinde olduğu gibi) harflerin yan yana gelmesi, farklı kombinasyonlar oluşturması ile yazıldığı bir alfabe bulunmuştu.

Ugarit dili ve alfabesi, kazıların başladığı 1929 yılını takip eden süre içinde dilbilimcilerin yaptığı birkaç aylık çalışma ile çözülmüştü. Bu kadar kısa sürede çözümlenmesinin nedeni ise çağdaşı olan alfabelerin aksine az sayıda karakter, harf içermesi ve oldukça basit, günümüzdeki yazı sistemlerinin mantığına daha yakın bir şekilde hazırlanmış olan bir yazı sistemi olmasıydı.

Çıkarılan tabletlerin büyük çoğunluğu ise Akatça dili ile yazılmış olan ve M.Ö. 3000 ile 0 (sıfır) tarihleri arasında yazılmış olan tabletlerdi. Fakat bazı tabletlerin Ugaritçe ve Ugarit alfabesi ile yazıldığı, devlet arşivleri ve kütüphane gibi yerlerde kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu uygarlığın sahip olduğu zayıf ordunun etkisiyle M.Ö. 1185 yılı civarında denizden gelmiş olan düşmen güçler tarafından yıkıldığı, ortadan kaldırıldığı tahmin ediliyor. Ama yine de bu konuda kesin olarak elde edilmiş olan bir kanıt bulunmuyor. Fakat alfabenin tarihsel gelişiminde önemli rol oynayan bir topluluk oldukları elde edilen bulgulardan anlaşılabiliyor.

 

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*