Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Urartuca, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaygınlaşan dillerden bir tanesi olmak ile birlikte bir dönem toplumların anlaşmasında araç olarak kullanılmıştır. Her ne kadar Urarturlular günlük yaşamlarında çok fazla yazılı metinleri ya da sözleşmeleri kullanmıyor olsalar da savaş ya da önemli olaylarda günümüze pek çok tarihi eser bırakmıştırlar. Urartu kelimeler diğer dillere göre zor olmak ile birlikte keşfedilmesi ve yorumlanabilmesi uzun yıllar almıştır.

Asur Çivi Yazısı Kullanılır

Urartucayı çözmek adına tarihçiler ve uzman arkeologlar genellikle Asur çivi yazısını kullanır. Her sembol farklı bir anlama geldiği için yorumlamak ve bir anlam çıkarabilmek son derece zordur. Tüm dünya üzerinde yalnızca 38 kişinin Urartuca bildiği ve yazılan metinleri problemsiz bir şekilde okuyabildiği söylenir.

  • Urartu dili ve yazısı kolay olmamak ile birlikte tarihçileri bile ciddi anlamda zorlar.
  • Günümüzde Urartulardan kalan yazıtların sayısı ortalama 180’i geçmemektedir.
  • Yaşamları boyunca her olayı kayıt altına almadıkları için son derece az eserler bırakmışlardır.
  • Yazıtlarında savaşlar dışında inşa ettikleri sulama kanalları, kaleler ya da yaşam biçimleri anlatılır.

Hiçbir Dil İle Akrabalığı Yok

Urartular hiçbir dil ile akrabalığı olmayan farklı bir alfabe geliştirmişlerdir. Genellikle sembollerden oluşan alfabe içerisinde tüm yazılanları anlamlandırmak ve yorumlamak son derece zordur. Arkeoloji kazılarında görev yapan uzmanlar, herhangi bir dil ile akrabalığı olmadığı için çıkan yazılı metinleri yorumlamakta zorlanır. Urartular erzak ya da gıdalarını da ne kadar ürün depoladıklarını hatırlamak adına kil tabletler üzerine kaydetmişlerdir. Son derece gelişmiş bir toplum olmalarına rağmen iletişim kurma aşamasında çok fazla yazılı kaynak olmadığı için problem yaşanır.

Eserler Tanrı Hadid’e Gönderilir

Urartularda Tanrı Hadid kutsal olarak kabul edilir. Urartu alfabesi içerisinde ilk yazıt, Madırburç yani Sardır Burcu olarak karşımıza çıkar. Özellikle savaş dönemlerinde hazırlanan tüm yazıtlar, baş tanrı olarak bilinen Hadid’e gönderilir. Yapılan her iş ya da kazanılan zaferlerde tanrı Hadid’in yol gösterici olduğundan bahsedilir. Eserleri hala Van ve çevresinde bulunan Urartular, anlaşılması zor ve karmaşık bir dil geliştirmişlerdir.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*