Homepage / Alfabeler / Urdu Alfabesi
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

Urdu Alfabesi

Urduca, Pakistan’da kullanılan iki resmi dilden birisidir ve Hindistan’ın bazı bölgelerinde de resmi dil durumunda bulunmaktadır. Temel olarak Hintçe’ye çok benzer. Ama orijinal bir dil değildir, Hintçe’nin yanı sıra Farsça, Arapça, Türkçe, Moğolca, Sanskritçe gibi dillerden etkilenmiş olan, bu dillerin karışımı olarak görünen bir dildir. Örneğin Gazneli Mahmut’un Hindistan alt kıtasını fethetmesi sonucunda bölgede çok sayıda Türk askeri gelmiş ve bölge halkıyla etkileşimleri sonucunda çok sayıda Türkçe kelime Urduca diline geçmiştir. Zaten urdu kelimesi de Türkçe ‘ordu’ kelimesinden gelen bir sözcüktür. Bu yüzden Urduca bazen Ordu dili olarak da adlandırılmaktadır. Ordu dili aynı zamanda ‘ordunun kullandığı dil’ anlamına da gelmektedir. Kısacası Türk kültüründen ve Fars, Arap gibi İslam kültürlerinden fazlasıyla etkilenmiş bir dildir. Zaten Urduca’nın konuşulduğu yerler, Hindistan’ın kuzey bölgelerinde olduğu gibi Müslüman nüfusun yoğun olduğu bölgelerdir.

Urdu alfabesi, Arap alfabesi temel alınarak oluşturulan bir yazı sistemidir.

Urdu alfabesi, Arap alfabesi temel alınarak oluşturulan bir yazı sistemidir.

Urduca, İslam dünyasının etkileri sonucunda Fars alfabesinden de etkilenen ama temelde Arap alfabesinden oluşan bir alfabeyle yazılmaktadır. Fakat bu alfabeye Urduca’daki bazı sesleri karşılamak üzere yeni harfler eklenmiştir. Sonuç olarak 38 harften oluşan bir alfabe ortaya çıkmıştır. Bu alfabe ile yazılan yazılar, Arapçada olduğu gibi sağdan sola doğru yazılırlar. Urduca ve Urdu alfabesi kullanılarak çok sayıda dini ve edebi eser yazılmıştır. İslam dünyasında büyük önem taşımakta olan bazı tasavvufi eserler de bu dille ve Urdu alfabesiyle yazılmıştır.

Urduca’yı resmi dil olarak konuşan kişilerin sayısı 64 milyon kişi ile 80 milyon kişi arasında tahmin edilmektedir. Bu dili yan dil ile konuşanlarla beraber Urduca konuşan toplam kişi sayısının 160 milyon kişi ile 200 milyon kişi arasında olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla bu dil ve yazımında kullanılan Urdu alfabesi, dünyanın en çok konuşulan dilleri ve alfabeleri arasında bulunmaktadır. Dilin gramerinin Türkçe’ye benzemesi ve dil içinde Türkçe kökenli yaklaşık 5000 kelime olması, Urduca olarak adlandırılan dilin kolay şekilde öğrenilebileceğini düşündürüyor olabilir. Ama harf birleşimlerinin yana uzamasının yanında aşağı doğru da uzuyor olması, Urduca’yı öğrenilmesi zor bir dil haline getirmektedir.

Urdu dili, dünyadaki önemli ansiklopediler ve bazı almanaklar tarafından dünya üzerinde konuşulmakta olan en büyük 3. Dil olarak gösterilmektedir. Bu etkilendiği İslam kültürü yani Türk, Arap ve Fars kültürleri de insanlık tarihinde önemli yerleri olan kültürler, insan topluluklarıdır. Urdu dili şiir ve edebiyatı da yerel kültürün yanı sıra bu kültürlerden etkilenmiştir. Dolayısıyla Urdu dilini yazılı hale getirmek için kullanılan Urdu alfabesi ile verilmiş olan çok önemli eserler vardır. Bu nedenle dünyada en çok kullanılan alfabelerden birisi olmakla kalmaz, insanlık tarihi ve kültürü açısından en önemli alfabelerden biri olarak da kabul edilir. Bu nedenle ülkemizde az sayıda olan Urdu Dili ve Edebiyatı lisans eğitim programları, fazla dikkat çekmese de değerlendirilebilecek bölümler arasında bulunmaktadır.

 

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

One Comment

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*