Homepage / Alfabeler / Viking Alfabesi
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

Viking Alfabesi

Viking alfabesi olarak isimlendirilen alfabe, Futhark alfabesi ya da Runik alfabesi, Runik yazı sistemi olarak bilinen alfabedir. Kuzey Avrupa Germen halkları tarafından kullanıldığı için ender de olsa Viking alfabesi olarak adlandırıldığı görülebilir. Alfabeye verilen Futhark ismi, Türk alfabesine ‘abece’ denilmesine benzer bir şekilde oluşturulmuştur. Bu isim alfabenin ilk 6 harfinden oluşturulmuştur. Anlam olarak ise İskandinav mitolojisinde yani Kuzey Avrupa halkları mitolojisinde ‘göksel yaşam’ ifadesine karşılık gelir. Zaten bu alfabede bulunan 24 harf, İskandinav halkları tarafından belirlenmiş olan 24 takımyıldıza denk düşmektedir. Runik alfabe adı ise, Eski Cermen dilini kullanan halklara yani Vikingler gibi halklara ‘runes’, run’lar ismi verilmesinden kaynaklanan, ‘rune’ kelimesinden türetilmiş olan bir isimdir. Daha önce bahsedilen 24 takımyıldızın oluşturduğu hat da Vikingler tarafından rune ‘run’ hattı olarak isimlendirilmiştir. Başlangıçta 24 harf olan alfabenin, M.S.800 yılları civarında 16 harfe düştüğü düşünülmektedir.

Futhark ya da Viking Alfabesi

Futhark ya da Viking Alfabesi

M.S. 2. Yüzyıl ile M.S. 17 yüzyıl arasında örnekleri görülen runik yazıların büyük bir bölümü İsveç’te, bir kısmı da Norveç ve Danimarka’da bulunmaktadır. Genellikle kaya üzerine kazınmış olan bu yazıların toplam sayısı 5 binin üzerindedir. Ayrıca Grönland, İzlanda, İrlanda ve Britanya Adaları’nda da runik yazı örneklerine rastlanmıştır. Runik yazı olarak isimlendirilen yazı sistemleri, Etrüskler ve Macarlar gibi Avrupa’da yaşayan toplulukların yanı sıra ilk çağ Orta Asya toplumları tarafından da kullanılmıştır. Ama Viking alfabesi olarak isimlendirilebilecek olan yazı sistemi yani Kuzey Avrupa’da kullanılan Futhark yazıları, kullanılmış olan tarza göre 3 grupta incelenmektedir. Bu üç grup ise Töton tarzı, Angıl tarzı ve İskandinav tarzı olarak isimlendirilmektedir. Bu yazı sisteminin kaynağı konusunda kesin bir bilgi yoktur. Ama Avrupa’lı dilbilimcilerin okumakta zorlandıkları yazılar yani Futhark ya da Viking yazıları, Runik yazılar içinde sayılan ‘Orhun alfabesi ya da Göktürk alfabesi’ üzerinde uzmanlaşmış olan Türkologlar ya da Türk dilbilimciler okuyabilmektedir. Bu nedenle Ön-Türkler’in Asya’dan göç ederken bu yazı sistemini yanlarında taşıdıkları ya da Asya veya Anadolu’dan göç ederek Avrupa’ya gelen Etrüsklerin runik yazı sistemlerini Avrupa’ya getirdikleri gibi teoriler bulunmaktadır. Farklı teoriler bulunsa da, Avrupa’daki Runik yazı örnekleriyle, Viking ya da Futhark alfabesiyle Orta Asya’da kullanılan Göktürk alfabesi gibi yazı sistemlerinin akraba oldukları genel olarak kabul edilmiştir.

Sonuç olarak Futhark alfabesi ya da Viking alfabesi olarak isimlendirilebilecek olan Runik yazı sistemi, tüm insanlık tarihi açısından çok önemli sırları açıklayabilecek olan bir yazı sistemidir. Bulunacak yeni tarihi eserler ve yazıtlar, yazı sisteminin kaynağını açıklayabilir. Böylece tarihin o dönemiyle ilgili çok önemli konuları aydınlatmak, tartışmalara son vermek mümkün olabilir. Tabi diğer bir yönüyle de günümüz toplumlarında da hala bilinen İskandinav mitolojisi hakkında önemli bilgiler sağlaması, Viking alfabesinin en önemli yönlerinden bir tanesidir.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

3 Comments

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*