Homepage / Dil Bilgisi / Kelime Türleri / Zamir Nedir?
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

İsim olmamasına rağmen cümle içerisinde ismin yerini tutan, varlıkları ya da kişileri işaret yoluyla, soru yoluyla be belli belirsiz olacak şekilde karşılayan sözcüklere zamir denilmektedir. Zamirler tek başına kullanılınca herhangi bir ismi karşılamazlar. Zamirlerin anlam kazanabilmesi için gerekli olan unsur, bir ismin karşılamasıdır. Zamirlerin diğer bir adı adıldır. Adıllar yani zamirler yardımı ile dilde tasarruf sağlanmış olur. Bunun nedeni ise insan veya varlıkların adlarını cümlede tekrarlıyor olmak hem cümleyi uzatır hem de cümleyi olduğundan da karışık hale getirir. Bu sebepten dolayı varlıklar ‘’ben, sen, o, şu, bu’’ şeklinde kısa haliyle cümle içerisinde kullanılabilir. Zamirler ile ilgili bilmemiz gereken özellikler şu şekilde gösterilebilir.

 • Zamirler ismin yerine kullanılır ve ismin yerini tutar.
 • Zamirler isim çekim eklerini alarak kullanılabilirler.

Zamirler konusunu öğrenmek istiyorsak bu iki maddeyi aklımızdan çıkartmamamız gerekmektedir. Örnek verecek olursak: Ahmet’in yarın İstanbul’da olması gerek. Bu cümlede Ahmet ve İstanbul kelimeleri yerine zamir kullanılabilir. Onun yarın burada olması gerek. Onun ve burada zamirleri cümlede kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Bir başka örnek ile konuyu pekiştirmelisiniz. Örneğin: Sena’nın salı günü Almanya’da olması gerekiyor. Sena ve Almanya yerine zamirler kullanılabilir. Onun Salı günü burada olması gerekiyor. Onun ve burada zamirleri ile cümle kurulmuştur.

Zamir Çeşitleri Nelerdir ve Kaç Başlıktan Oluşur?

Zamir çeşitleri 6 başlık altında incelenebilir. Zamir çeşitlerini şu şekilde sıralayalım:

 1. İyelik Zamiri
 2. Belgisiz Zamir
 3. İşaret Zamiri
 4. Soru Zamiri
 5. İlgi Zamiri
 6. Dönüşlülük Zamiri

Zamirleri tek tek inceleyerek konuyu daha iyi anlayabilirsiniz. O halde zamirleri ayrıntıları ile öğrenelim.

 1. İyelik Zamiri: Kişi yani şahıs isimlerinin yerine kullanılabilen zamir türüdür. Bu zamirler insan isimlerinin yerine kullanılabilir. Şahıs zamirleri şu şekildedir: Ben, sen, o, biz, siz, onlar.

Benim telefonum.

Onları geçen yıl İzmir’de gördüm.

Seni gördüğümüz zaman Bilal’de yanımızdaydı.

Sizler gelecek neslin umudusunuz.

Sen ve ben zamirleri ismin yönelme hal ekini (-e) alarak ‘’Sana ve bana’’ şeklinde kullanılabilir. Ayrıca şahıs zamirleri tamlayan halinde olarak isim tamlaması oluşturabilir. Örneğin:

Benim bisikletim.

Onların çiçeği.

Benim tarağım.

 1. Belgisiz Zamir: İsimleri belli belirsiz ve kesin olmayacak şekilde karşılayabilen zamirlerdir. Belgisiz zamirlerin tamamı şunlardır: birkaçı, biri, hepsi, pek azı, pek çoğu, herkes, bazısı, bazıları, tamamı, tümü, bir kısmı, bütünü, kimi, başkası, her biri, kimisi, hiçbiri, kimse… Örnek vermek gerekirse:

Hiçbiri daha önce denize girmedi.

Birkaçı bahçeye gül dikiyordu.

Tamamını satsak borcu karşılamaz.

Bazıları hayalleri ile yaşıyor.

Bazıları dün sabah geldiler.

Bütününü görmeden konuşamam.

Herkes öyle söylemez.

 1. İşaret Zamiri: İşaret zamirleri isimlerin yerini işaret yolu ile karşılamaktadır. İşaret zamirleri başlıca şu şekildedir: bu, şu, o, bunlar, şunlar, öteki, beriki, diğeri. İşaret zamiri olarak kullanılan ‘’bu, şu, o’’ sözcükleri Türkçede kullanımı ve anlamı ile dikkat çeker. Yakında bulunan varlığa ‘’bu’’, uzakta olan varlığa ise ‘’şu’’, daha da uzakta olan varlığa ‘’o’’ zamiri ile işaret edilir. Örneğin:

Buralar da park bulmak son derece zor.

Bu masa burada kalacak, diğeri yukarıya çıkacak.

Şunları gözümün görmeyeceği yere kaldırın.

Şurası uzak olabilir.

Evler beriki sokakta bulunuyor.

Şöylesi de geçerli olmaz.

Ayrıca önemli bir noktaya değinmek gerekiyor. Kişi zamiri olarak kullanılan ‘’o’’ ile işaret zamiri olarak kullanılan ‘’o’’ birbirine karışmamalıdır. Örneğin: O, bizim köyümüzün gölüdür. Bu cümlede ‘’o’’ gölün yerini tutmaktadır. O, dün gece evine geldi. Bu cümlede kullanılan ‘’o’’ sözcüğü şahıs zamiridir çünkü bir kişiyi kastetmektedir.

 1. Soru Zamiri: İsimleri soru yolu ile karşılayan zamirlerin tümüne verilen addır. ‘’Kim’’ ve ‘’ne’’ sözcükleri asıl soru zamirleridir. Diğer soru zamirleri ise bu sözcüklerden türetilerek oluşturulmuştur. Başlıca soru zamirleri: neyi, ne, neye, neyden, neyde, nereden, nereye, kime, kim, kimden, kime, hangimiz, hani, hangileri, kaçı, kaça, kaçımız… Örneğin:

Hangimiz ağlamadık?

Bu yaz nereye gideceksiniz?

Kaçı matematik çözebiliyor?

Mersinden bize ne getirdin?

Seni kimler gördü?

Piknik için yanında ne getirdin?

 1. İlgi Zamiri: ‘’-ki’’ eki Türkçede ilgi zamiri olarak kullanılır. İlgi zamiri her zaman için bitişik şekilde yazılmaktadır. İlgi zamiri herhangi bir ismin yerini tutmaktadır. Örneğin:

Ayşe’nin evi parka yakın, benimki uzaktı.

Bizimki bugün yine mutluydu.

Onunki benim oyuncağımdan daha güzel.

Ayşe’nin kitabı benimkinden daha güzel…

Mehmet’in sınavına kıyasla Ahmet’inki daha iyi.

 

 1. Dönüşlülük Zamiri: Yüklemdeki işi öznenin yaptığını belirtir. Kişi zamirleri ile kullanıldığı zaman pekiştirme yapar. Bu zamir çeşidine ‘’ dönüşlülük’’ denmesinin nedeni ise; yapılan işin yapan şahsa dönüşmesidir. Daha güçlü, pekiştirilmiş bir kişi zamiri olarak değerlendirilir. ‘’Kendi’’ sözcüğü dönüşlülük zamiridir. Dönüşlülük zamirine iyelik eki getirilebilir. Örneğin:

Evimi kendim aldım.

Parkuru ben kendim çaba sarf ederek geçtim.

Kendisini çirkin görme hastalığına yakalanmış.

O kendisi okula gitsin.

Kaymakam Bey, kendisi yola çıkmış.

 

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*