Homepage / Dil Bilgisi / Cümle / Zarf Nedir?
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Cümle, Dil Bilgisi

Zarf Nedir?

Fiilimsileri, sıfatları ve bazen kendisine benzeyen sözcükleri yani zarfları zaman, durum, yer-yön, miktar ve soru yönüyle belirten sözcüklerin tamamıdır şeklinde tanımlayabiliriz. Cümle içerisinde zarfları diğer sözcüklerden ayırmak için diğer kelimeler ile oluşturduğu ilişkileri ayrıntılı şekilde incelemek gerekir. Esasen Türkçede asıl zarf şeklinde kullanılan sözcük sayısı oldukça azdır. Türkçede kullanılan zarflar diğer sözcük türlerinden alınan sözcükler ile oluşmuştur. Zarf konusunu daha iyi anlayabilmek için isim, fiilimsi ve sıfat konularını çok iyi kavramış olmalısınız. Bu konular iyi anlaşıldığı takdirde zarflar kolaylıkla çözülebilir. Zarfların birtakım özellikleri de mevcuttur. Zarfların özelliklerini şu şekilde sıralayalım:

 • Zarflar tek olarak kullanıldığı takdirde isimleşme özelliği gösterir.
 • Zarflar isim çekim eki alamaz.
 • Zarfların diğer bir adı belirteçtir.
 • Belirteçler yani zarflar aynı zamanda sıfatları ve fiilimsiyi de belirtir.
 • İsim cümleleri oluşturulurken zarflar sıfat görevinde kullanılır. Kısacası yüklemi isim olan cümlelerde zarf olarak kullanılan sözcükler sıfattır.

Zarflar sözcükleri çeşitli yönlerden nitelendirir demiştik. Bu nedenle zarflar özellikleri bakımından da birbirinden ayrılmaktadır. Örneğin:

Evin kapısını sertçe kapattı (Durum zarfı)

Mülakatı bugün olacağız. (Zaman zarfı)

Yarın ki mülakata çok hazırlandım. (Azlık-çokluk zarfı)

Daralınca dışarı çıktım. (Yer-yön zarfı)

Mülakattaki bu soruyu nasıl cevapladınız? (Soru zarfı)

Zarfları 5 başlık altında inceleyebiliriz.

 1. Durum Zarfları
 2. Zaman Zarfları
 3. Azlık-Çokluk (Miktar) Zarfları
 4. Soru Zarfları
 5. Yer-Yön Zarfları

Zarf Çeşitleri Nelerdir ve Nasıl Kullanılır?

Belirttiğimiz gibi zarf çeşitleri; durum zarfları, zaman zarfları, azlık-çokluk (miktar) zarfları, soru zarfları, yer-yön zarfları olarak beşe ayrılmaktadır. Şimdi zarfları tek tek ayrıntılı şekilde inceleyerek konuyu daha iyi anlayalım.

 1. Durum Zarfları: Nitelemiş oldukları fiili durum yönü ile belirten, onların durumunu anlatan, onların nasıl oluşturulduğunu gösteren zarflardır. Zarf çeşitleri arasında en çok kullanılan durum zarflarıdır. Durum zarflarını cümle içerisinde bulmanın kolay bir yolu vardır. Cümlede ki fiile ‘’Nasıl’’ sorusunu sorarak durum zarfını bulabilirsiniz. Örneğin:

Seninmiş gibi davranacaksın? ‘’Nasıl?’’ sorusunu sorarak bulabilirsiniz.

Çok ait olmadan, çok sahiplenmeden seveceksin. ‘’Nasıl?’’ sorusunu fiile sorarak bulabilirsiniz.

Mermeri halı dokur gibi yonttu. ‘’Nasıl?’’ sorusunu sorarak bulabilirsiniz.

Eve koşarak geldim. ‘’Nasıl?’’ sorusunu sorarak bulabilirsiniz.

Gördüğünüz gibi fiillere ‘’Nasıl?’’ sorusunu sorarak durum zarfını bulabiliyoruz. Örnekleri biraz daha arttırmak gerekirse:

Gözümün içine bakarak ağladı.

Çocuğu iterek düşürdü.

Şimdi martılar usul usul denize yaklaşıyordur.

Bebek sever gibi okşadım köpeği.

 1. Zaman Zarfları: Fiilleri zaman yönü ile belirtir. Zaman zarfları yapılan hareketin ve eylemin zamanını bildirmektedir. Zaman zarflarının çeşidi çok fazladır. Zaman zarfı olarak kullanılan sözcüklerden bazıları: akşama doğru, akşam, erkenden, dünden beri, sabahleyin, ara sıra, bu yıl, birdenbire, şu anda, hala, şimdilik, haftaya, öğleye doğru… Zaman zarfı çeşitleri oldukça fazla olduğundan küçük bir kısmına değindik. Zaman zarfına örnek vererek anlamayı kolaylaştıralım. Örnekler:

Paket henüz bize gelmedi

Yarın akşam dışarıda doğum günü partisi var.

Evin taşıma işlemi iki saatte biter.

Sizin evin merdivenleri kışın hiç çekilmiyor.

Bu sabah kahvaltıya gelebilirsin.

 1. Azlık-Çokluk (Miktar) Zarfları: Miktar zarfları diğer zarflardan farklı olarak fiilimsileri, fiilleri, sıfatları, ya da başka zarfları miktar yönüyle belirten zarf çeşididir. Miktar zarfını bulmanın kolay yolu vardır. Belirtilen sözcüğe ‘’Ne kadar?’’ sorusunu sorarak miktar zarfını bulabilirsiniz. Miktar zarflarının bazıları: biraz, çok, azıcık, fazla, eksik, daha, pek çok, oldukça, bir hayli, gayet, en, ne kadar, en çok, çokça, daha çok, bayağı… Miktar zarflarını örnekler ile daha iyi kavrayabilirsiniz. Örnekler:

Dünkü sınavda çok stres oldum.

Yarışmada yarışmacılar oldukça iyi yarıştılar.

Çok mutlu olmayacaksın.

Sizi eve alana kadar biraz bekleteceğim.

Azıcık daha sevseydim bugün daha mutlu olurdum.

Savaşta bayağı düşmanı yola getirdiler.

 1. Soru Zarfları: Eylemsileri ve fiilleri soru yönünden belirten zarf çeşidine soru zarfı denilmektedir. Diğer zarfları bulmak için sorulan sorular cümlede kullanıldığı takdirde soru zarfı oluşur. Soru zarfları şu şekildedir: Nasıl, ne zaman, ne kadar, niçin, niye, neden, ne(sebep anlamında). Örnekler ile soru zarfını daha iyi öğrenelim. Örnekler:

Nasıl başardın sınavı kazanmayı?

Mülakata niye çalışmıyorsun?

Okula ne zaman dönmeyi düşünüyorsun?

Aramalarıma niçin geri dönmüyorsun?

 1. Yer Yön Zarfları: Eylemsileri ve fiili yer yön olarak belirten zarf çeşididir. Diğer zarf çeşitlerine nazaran yer yön zarflarının sayısı oldukça azdır. Yer yön zarfları şu şekildedir: Aşağı, beri, yukarı, öte, ileri, içeri, geri, dışarı. Yer yön zarfını cümle içerisinde bulabilmek için fiilimsilere ya da fiile ‘’Nereye?’’ sorusu sorulabilir. Örnekler:

Öğrenciler dışarı çıksın.

Akşam tüm aile içeri girdik.

Evdeki kalabalığı görünce dışarı kaçtı.

Önemli bir ayrıntıya dikkat edilmeli. Yer yön zarfları hiçbir şekilde çekim eki alamazlar. Yer yön zarflarına çekim eki getirilirse zarf görevinden çıkar ve cümle içerisinde dolaylı tümleç görevinde kullanılırlar.

Çocuklar aşağıya insin. (Aşağıya zarf fiiline ‘’-a’’ yönelme hali geldiğinden dolayı zarf özelliği kaybolmuştur.)

 

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*