Homepage / Alfabeler / Zaza Alfabesi
Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Alfabeler

Zaza Alfabesi

Zaza halkı, genellikle Türkiye’nin doğu bölgelerinde yani Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan bir halktır. Zazaca olarak isimlendirilen dili konuşurlar. Bu dil Hint-Avrupa dil ailesinin alt grubu olan İran dilleri içinde yer alan bir dildir. Zaza dilinin fonetik kurallarına uygun olarak kullanılan alfabe ise Zaza alfabesi olarak bilinmektedir. Bu alfabe 32 temel harften meydana gelmektedir. Bu harflerin 8 tanesi ünlü, 24 tanesi ise ünsüz harflerdir.

Bu alfabe Zazaca’nın temel iki lehçesi olan Kuzey lehçesine ve Güney lehçesine uygun bir alfabedir. Bu iki lehçe de kendi içlerinde farklı lehçelere ayrılmaktadır. Ama Zaza dilinin fonolojik sistemine uygun olarak geliştirilmiş olan bu alfabe, Zazaca yazmak için kullanılabilecek en uygun alfabedir. Yabancı dillerden alınan sesler ya da harfler Zazaca’nın yazılı hale getirilmesini ve telaffuz edilmesini zorlaştırdığı için en uygun alfabenin Zaza alfabesi olarak nitelendirilen alfabe olduğunu söylemek gerekir.

Alfabedeki harflerin bir kısmı aynı Türkçe'de olduğu gibi tellaffuz edilirken, bazı harflerin söylenişi farklıdır.

Alfabedeki harflerin bir kısmı aynı Türkçe’de olduğu gibi tellaffuz edilirken, bazı harflerin söylenişi farklıdır.

Zaza alfabesinde bulunan 32 harf ‘a, b, c, ç, d, e, ê, f, g, ğ, h, ı, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, ş, t, u, ü, v, w, x, y, z’ olarak gösterilebilir. Bunlardan 27 tanesi Türkçe alfabe ile aynı harflerdir ve bunlardan 23 tanesi aynı Türkçe’de olduğu gibi telaffuz edilmektedir. Zaza alfabesinde Türk alfabesinden farklı olarak ê, ğ, q, w, x, sesleri yer almaktadır. ‘Ğ, ğ’ harfi ya da sesi Türkçedekinden farklı olduğu için alfabenin farklı harfleri arasında kabul edilebilir. Ayrıca Türk alfabesinde bulunan ‘ö, Ö’ harfi de Zaza Alfabesinde yer almamaktadır. ‘Ğ, ğ’ harfinin telaffuzunun farklı olması gibi ‘C, c’ ve ‘Ç, ç’ harfleri de farklı biçimde telaffuz edilir, bu harflerin Zaza dilindeki sesleri Türkçedeki kullanımlarından farklıdır. Bu durumda Zaza alfabesinde olan ama Türk alfabesinde yer almayan seslerin ve bunlara karşılık gelen harflerin ‘Q-q, W-w, X-x, Ê- ê’ harfleri olduğu söylenebilir. Ayrıca Zaza dilinde bulunan bazı sesleri de tek harfle karşılamak mümkün değildir. Çeşitli harflerin kombinasyonu ile yazılan bu seslere ‘çh, ph, kh, th ve rr’ gibi sesler örnek olarak gösterilebilir.

Farklı olan seslerden, harflerden birisi olan ‘c’ harfi aynı şekilde yazılır. Ama bazı durumlarda (dz-) olarak telaffuz edilir. Benzer şekilde ‘ç’ hafi de Türkçe alfabede olduğu gibi yazılır. Ama örneğin kalın seslerden önce (ts-) olarak telaffuz edilir.

Sonuç olarak Zaza alfabesi ile Türk alfabesi birbirinden çok farklı değildir. Zazalar genetik olarak Kürt topluluklarına yakın olsalar da Kürt olarak nitelendirilemezler. Bu nedenle Zaza halkı ve Zaza dili farklı bir kategori içinde değerlendirilmelidir. Zazaca ve Kürtçe İran dillerinin farklı alt gruplarında yer alan dillerdir. Ama Zazaların büyük bir çoğunluğunu kendilerini Kürt olarak tanımlamaktadır. Topluluğun etnik kökeni ne olursa olsun, Zazaca UNESCO tarafından yok olmakta olan diller arasında değerlendirilen bir dildir.

 

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*