Bağlaç Nedir? Fiilimsi Nedir? Edat Nedir? Fiil Nedir? Hece Nedir? İkileme Nedir? Sıfat Nedir? Sözcüklerde Anlam Daralması ve Genişlemesi Yansıma Sözcük Nedir? Zamir Nedir? Zarf Nedir? Zıt Anlamlı Kelimeler Nelerdir? Ses ve Harf Nedir? İsim Nedir? Cümlenin Ögeleri Anlatım Bozukluğu Nedir? Türkçe’de Paragraf Çeşitleri Nelerdir? Cümlede Anlam Yapılarına Göre Cümleler Nelerdir? Anlamına Göre Cümleler İmla Kuralları Nedir? Üslup Nedir? Dilbilgisi Nedir? Vindergood Alfabesi Urartu Alfabesi Ülkemizde Kullandığımız Alfabe Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur Zambiya Alfabesi Ukrayna Alfabesi Ukraynaca Alfabe Okunuşu Zebur Alfabesi Zibu Alfabesi Vefk Alfabesi Ütopya Alfabesi Yunanca Alfabe Okunuşu Zodyak Alfabesi Wakanda Alfabesi Vietnam Alfabesi Latin Alfabesine Son Şeklini Veren Uygarlık Şifreli Alfabe Yapma Pomakça Alfabesi Latin Alfabesi Olmasaydı Ne Olurdu? Pilot Alfabesi Melek Alfabesi Latin Alfabesine Geçişin Faydaları Şu An Kullandığımız Alfabe Sanskritçe Alfabe Pakistan Alfabesi Lehçe Alfabe Latin Alfabesi Olmayan Harfler Laz Alfabesi Sırp Alfabesi Selçuklu Alfabesi Norveç Alfabesi Nogay Alfabesi Latin Alfabesi Kaç Harftir? Latin Alfabesinin Özellikleri Maddeler Halinde Şaman Alfabesi Polonya Alfabesi Orhun Yazıtları Latin Alfabesi Lehçe Alfabesi Latin Alfabesi Ve Türk Alfabesi Arasındaki Fark Latin Alfabesini Kullanmayan Ülkeler Tayland Alfabesi Pinyin Alfabesi Pers Alfabesi Nato Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler İçinde Latin Alfabesini Kaç Kişi Biliyor Latin Alfabesine Eklenen Harfler Şimti Alfabesi Romen Alfabesi Oğuz Alfabesi Nors Alfabesi Latin Alfabesi Kullanan Ülkeler Kiril Alfabesi Kullanan Türk Devletleri Japoncada Kaç Alfabe Var İtalyanca Alfabe İbrani Alfabesi Kullanan Ülkeler İbrani Alfabesi Kullanan Türk Boyu Göktürk Alfabesinde Kaç Harf Vardı? Latin Alfabesi Hangi Uygarlık Tarafından Bulunmuştur? Japonca Katakana Alfabe           İsrail Alfabesi Irk Bitig Alfabesi İbrani Alfabesi Kaç Harflidir? Göktürk Alfabesi Ne Zamana Kadar Kullanıldı? Latin Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Alfabe Öğren İşaret Dili Alfabesi İspanyol Alfabesi Hiragana Alfabesi Grek Alfabesi Kiril Alfabesi Hangi Ülkelerde Kullanılır? Japonca Hiragana Alfabe İspanyolca Alfabe Hint Alfabesi Göktürk Alfabesi Rakamlar Latin Alfabesi İle Yazılan Eserler Japon Alfabesi Işık Dili Alfabesi İbrani Büyü Alfabesi

Zebur’un yazılmış olduğu alfabe, İbrani alfabesi olarak bilinir. Bu alfabe son derece eskidir ve artık ölü bir hale gelmiştir. Çünkü günümüzde kullanım alanı kalmamıştır. Zebur hangi dilde denildiği zaman İbranice akla gelmektedir.

Zebur’un Özellikleri Nelerdir?

Zebur, kutsal kitaplardan birisi olarak kabul edilmektedir. Son derece eskidir. Zebur ne demek sorusu ön plana çıkan suallerden birisidir. Hz. Davud’a gönderilmiştir. Diğer isimleri ise Mezamir ve Mezmurlardır. Kavallarla söylenen ilahi gibi bir anlamı vardır. Zebur kelime anlamı olarak menetmek demektir. Zebr kökünden türetilmiştir. Zebur, Kur’an içinde de geçmektedir. Bu özelliği ile kutsal olduğuna inanılmaktadır. Ancak İslam inancına göre sonradan insanlar tarafından değiştirilmiş ve tahrip edilmiştir. Bundan dolayı Müslümanlara göre bir geçerliliği yoktur. Zebur’un dili ise İbranicedir. Bazı araştırmacılar ise dilinin Arami olduğunu dile getirmektedir. Bugünkü Zebur’un gerçek olan ile bir ilişkisinin olmadığına inanılmaktadır.

İbrani Alfabesi Ne Zaman Ortaya Çıktı

Zebur oku için orijinal nüshadan bunu yapmak amacı ile İbranicenin bilinmesi gerekmektedir. Son derece eski bir alfabe ve dildir. Yahudiler tarafından kullanılmıştı. Hz. Musa döneminde Tevrat, bu dil ile yazılmıştır. Aynı zamanda birçok kişiye göre Zebur’un da dili İbranicedir. Bu özellikleri ile dikkat çeken dil, Fenike alfabesinden etkilenilerek oluşturulmuştur. Öğrenilmesi zor bir alfabedir.

İbranicenin Özellikleri Nelerdir?

4 kutsal kitap hangi dilde sorusuna cevap vermek için birçok farklı dile bakmak gerekiyor. İnanışa göre Tevrat ve Zebur; İbranice yazılmıştır. Ayrıca Arami dili de kullanılmıştır. İncil için ise birkaç farklı görüş söz konusudur. Bu görüşlerden biri İncil’in Aramice indiğidir. Buna ek olarak İncilin İbranice olduğunu savunan kişilerin sayısı da çok fazladır. Günümüzde kullanılan İbranice, 1948 yılında kurulan İsrail devletinin resmi dili olarak tanınmıştır. Dünya üzerinde yaklaşık olarak 7 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Zebur Alfabesi olarak da bilinen bu dil; Semitik dil grubu içinde bulunur. Afro – Asyatik bir dil ailesine mensuptur. Alfabe içinde 22 tane harf bulunmaktadır. Bunların hepsi sessizdir. Ancak altlarına bir işaret koyulduğu zaman sesli hale gelebilmektedir.

Facebook üzerinden bu sayfaya yorum yap!

YORUM GÖNDER

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*